Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Zespół FRDL-PC

ZESPÓŁ PODLASKIEGO CENTRUM

Podlaskie Centrum FRDL

tel. 85 732 17 88, fax 85 732 94 84

frdl-pc@frdl.bialystok.pl

 

Marta Siemieniuk
Dyrektor
Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

tel. 85 732 17 88
e-mail: msiemieniuk@frdl.bialystok.pl;

 

DZIAŁ SZKOLEŃ

Urszula Romanowicz 
Koordynator szkoleń/Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 268
e-mail: uromanowicz@frdl.bialystok.pl

Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 569
e-mail: alipinska@frdl.bialystok.pl

Małgorzata Lach
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
e-mail:mlach@frdl.bialystok.pl

Magdalena Kożuchowska-Perkowska
Koordynator szkoleń
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 308
e-mail: mkozuchowska@frdl.bialystok.pl

 

 

DZIAŁ PROJEKTÓW

Marlena Dojlidko
Koordynator proejktu
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 308
e-mail: mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Monika Wyszyńska
Koordynator proejktu
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 308
e-mail:mwyszynska@frdl.bialystok.pl

Jolanta Mierzejewska
Koordynator projektu
Pośrednik pracy
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 308
e-mail:jmierzejewska@frdl.bialystok.pl

Jolanta Gawryluk-Koczorowska
Pośrednik pracy
tel. 85 732 17 88

Marta Łynko
Pośrednik pracy
tel. 85 732 17 88

ADMINISTRACJA

Edyta Kwiatkowska
Księgowa Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 634
e-mail: ekwiatkowska@frdl.bialystok.pl

Ewa  Wyrzykowska
Obsługa administracyjno-księgowa
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 634
e-mail: ewyrzykowska@frdl.bialystok.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net