Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Zespół FRDL-PC

ZESPÓŁ PODLASKIEGO CENTRUM

Podlaskie Centrum FRDL

tel. 85 732 17 88, fax 85 732 94 84

frdl-pc@frdl.bialystok.pl

 

Marta Siemieniuk
Dyrektor
Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

tel. 85 732 17 88
e-mail: msiemieniuk@frdl.bialystok.pl;

 

DZIAŁ SZKOLEŃ

Urszula Romanowicz 
Koordynator szkoleń/Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 268
e-mail: uromanowicz@frdl.bialystok.pl

Marlena Dojlidko
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 308
e-mail: mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 569
e-mail: alipinska@frdl.bialystok.pl

Małgorzata Lach

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych
tel. 85 732 17 88

mlach@frdl.bialystok.pl

Krzysztof Motyka 
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 490
e-mail: kmotyka@frdl.bialystok.pl;

Magdalena Kożuchowska-Perkowska
Koordynator szkoleń
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 308
e-mail: mkozuchowska@frdl.bialystok.pl

 

ADMINISTRACJA

Edyta Kwiatkowska
Księgowa Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
tel. 85 732 17 88, 85 30 70 634
e-mail: ekwiatkowska@frdl.bialystok.pl

 

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net