Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
NABÓR DO NAGRODY IM. JERZEGO REGULSKIEGO

NABÓR DO NAGRODY IM. JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają nabór kandydatów do nowej, ustanowionej w 2016 r. Nagrody imienia Jerzego Regulskiego. Nagroda będzie przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nagroda będzie przyznawana w czterech kategoriach:

idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,

wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;

aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszenia osób i organizacji przyjmujemy do 15 czerwca 2016r. za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: www.nagrodaRegulskiego.frdl.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net