Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
NABÓR DO II EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

NABÓR DO II EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016r. i jest przyznawana w czterech kategoriach:

idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,

wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;

aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Zgłoszenia w II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2017 r.  za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net