Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Krajowy Kongres Forów Sekretarzy

Krajowy Kongres Forów Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski mają zaszczyt zaprosić do udziału w Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 roku. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem i przy współpracy z Radą Europy.

Krajowy Kongres Forów Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy ze wszystkich województw. Jego podstawowym celem jest integracja tego środowiska i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk lokalnego zarządzania. W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną również wyniki ogólnopolskich badań dotyczących praktyk rozwijania kompetencji kadr administracji samorządowej oraz zaprezentowane zostaną narzędzia służące budowaniu potencjału organizacyjnego samorządów lokalnych, stosowane przez Radę Europy w krajach członkowskich.

Więcej informacji na temat wydarzenia, programu merytorycznego oraz zasad uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie:

http://kongressekretarzy.pl/

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net