Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2016

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2016

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -Podlaskie Centrum dostosowało ofertę szkoleń pod nowy instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 80%.

Warunki

Pomoc Funduszu Pracy obejmuje nie tylko pracowników sektora prywatnego ale również Administrację Publiczną. W 2016 roku z możliwości sfinansowania kosztów szkolenia mogą korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowę o pracę.

Dofinansowanie

O środki z KFS mogą Państwo ubiegać się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie należy złożyć stosowny wniosek. Po akceptacji wniosku i spełnieniu wymaganych formalności pracodawca otrzymuje środki przeznaczone pod konkretne działanie doskonalące. Uwaga: wielkość środków przeznaczona na dany Powiat jest ograniczona.

Oferta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum

W przypadku szkoleń zamkniętych przygotowujemy dla Państwa konkretną ofertę odpowiadającą zapotrzebowaniu jednostki. Po ustaleniu terminu i przygotowaniu programu szkolenia mogą Państwo aplikować o dofinansowanie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Korzyści

W przypadku szkoleń zamkniętych możliwość dofinansowania kosztów jest adekwatna od ilości osób  stanowiących grupę szkoleniową.  Tym samym zachęcamy do szkolenia większych grup pracowników gdzie przy udziale środków KFS można obniżyć całkowity koszt szkolenia. Zachęcamy również do udziału w szkoleniach otwartych. Oferta FRDL-PC przygotowana  z odpowiednim wyprzedzeniem stwarza odpowiedni czas na aplikowanie o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W przypadku pytań i wątpliwości służymy pomocą.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

PRIORYTETY KFS na 2016 rok- pobierz

PLAN WYDATKÓW KFS na 2016 r.- pobierz

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net