Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
KONKURS „POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI”

KONKURS „POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI”

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w konkursie dla uczniów i nauczycieli „Powrót do przyszłości”. Do zdobycia cenne nagrody – laptopy, tablety, bony prezentowe Empik oraz albumy przyrodnicze! Uwaga: nagrodzeni zostają nie tylko uczniowie ale i nauczyciele/opiekunowie laureatów. Na prace czekamy do 30 listopada 2016 r.

DLA KOGO? 

Konkurs jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

NA CZYM POLEGA?

Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub reportażu filmowego dotyczącego wizji przyszłego gospodarstwa rolnego wykorzystującego technologie przyjazne środowisku (uwzględniającego m.in. racjonalne gospodarowanie potencjałem biologicznym gleb i zasobami wodnymi, minimalizowanie zużycia energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zasobooszczęność, efektywne wykorzystanie surowców oraz minimalizowanie ilość odpadów). Założeniem jest przedstawienie wizji innowacyjnego gospodarstwa rolnego w 2050 roku. Być może będzie to „rolnictwo precyzyjne” wykorzystujące GPS i satelity do zbierania danych na temat pól, roślin i plonów, które będzie przetwarzało dane tak by automatycznie sterować siewem upraw i prowadzeniem maszyn? A może zupełnie odwrotnie powrócimy do korzeni rolnictwa i zwrócimy się w stronę upraw ekologicznych? Decyzja należy do Was! Zakładamy, że prace będą odzwierciedleniem zarówno dużej wyobraźni uczniów jak i wiedzy z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa.

NAGRODY                

W zależności od kategorii uczniowie mogą zdobyć: tablety, bony prezentowe Empik oraz albumy przyrodnicze, natomiast nauczyciele – opiekunowie laureatów w kategorii grupowej otrzymają laptopy.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie znajdują się w załączonym pliku oraz są dostępna na stronie www.psorb.pl w zakładce Konkurs. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Zespół Zarządzający Projektem pn. „Północna Strategia Ochrony różnorodności Biologicznej”: Dariusz Chmiel (tel.: 668 391 591, e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl) oraz Magdalena Hyska (tel.: 604 822 886, e-mail: m.hyska@ksi.org.pl).

 

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net