Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

USŁUGI PUBLICZNE W JST – raport FRDL

Konferencja w Mionisterstwie Rozwoju

W dniu  6 marca 2017 r.  w Sali Kinowej im. Grażyny Gęsickiej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie  miała miejsce ogólnopolska konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”. Organizatorem konferencji było  Ministerstwo Rozwoju, a jej celem była prezentacja wyników analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Badania były prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej przy współpracy Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z prelegentów konferencji był Prezes Zarządu FRDL – dr Cezary Trutkowski, redaktor merytoryczny publikacji. Uczestnicy konferencji – przedstawiciele urzędów marszałkowskich, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie, radni, eksperci, przedstawiciele ministerstw i departamentów Ministerstwa Rozwoju otrzymali raport, którego rekomendacje będą wykorzystane podczas dalszych prac nad projektami strategicznymi wskazanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Konferencja w Mionisterstwie Rozwoju

Publikacja zawiera usystematyzowane informacje o współczesnym obrazie wykonywania wszystkich najważniejszych zadań samorządu terytorialnego. Raport, poza przytoczeniem konkretnych danych dotyczących dostępności, powszechności i sposobu dostarczania usług, koncentruje się przede wszystkim na praktycznych rekomendacjach, prowadzących do możliwych usprawnień w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje” – jest on dostępny w wersji elektronicznej (raport w formacie pdf)

Publikacja dostępna jest także na stronie Ministerstwa Rozwoju : https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/sprawozdanie-z-konferencji-realizacja-uslug-publicznych-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-ograniczenia-mozliwosci-rekomendacje/

 

Konferencja w Mionisterstwie Rozwoju

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net