Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
GMINY PRZYJAZNE SENIOROM

GMINY PRZYJAZNE SENIOROM

 

GminPrzyjazSenioromKoalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zaprasza samorządy do włączenia się do Sieci Gmin Przyjaznych Seniorom. Tworzą ją miasta i wsie, które dbają o jakość życia swoich starszych mieszkańców i stale starają się ją poprawiać.

Zapraszamy również do zgłaszania projektów realizowanych w gminach adresowanych do seniorów. Najciekawsze z nich zostaną przedstawione w czasie V Kongresu „Obywatel Senior” dn. 9 maja 2016 r. w Parku Śląskim w Chorzowie. Kongres objęty został patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Gminy, które znacznie poprawiły jakość życia osób starszych i zgłosiły swój akces do Sieci, otrzymają certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.

Tematyka Kongresu obejmie także działania na rzecz seniorów w Europie.

W skład Koalicji wchodzą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Park Śląski oraz Fundacja Park Śląski.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami:

Dodatkowo na stronie: www.obywatelsenior.pl dostępne są:

  • lista gmin, które otrzymały certyfikaty i wyróżnienia w poprzednich latach, oraz krótki opis ich projektów,
  • informacje o Kongresie „Obywatel Senior”,
  • kontakty

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net