Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

Logo projektu

Wraz z końcem lutego zakończył się pierwszy etap działań FRDL w Ukrainie, w ramach projektu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency, finansowanego przez USAID. Działania, realizowane dotąd w 25 ukraińskich połączonych jednostkach terytorialnych, koncentrowały się na przeprowadzeniu diagnoz lokalnych i przygotowaniu raportów prezentujących ich wyniki w kontekście uwarunkowań rozwoju lokalnego. Diagnozy te będą stanowić bazę dla kolejnych prac w jednostkach, polegających na przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego metodą partycypacyjną (metodą FRDL).

Wstępem do tego etapu był warsztat ekspercki przeprowadzony przez konsultantów FRDL w Kijowie, w dniach 2-3 marca. Był on poświęcony z jednej strony podsumowaniu diagnoz zrealizowanych w gromadach, z drugiej strony miał na celu dostosowanie do ukraińskich realiów metodologii FRDL oraz składających się na nią narzędzi. W pracach uczestniczyli polscy, ukraińscy i amerykańscy eksperci, koordynatorzy regionalni oraz przedstawiciele instytucji partnerskich projektu DOBRE.

Zgodnie z założeniami, proces partycypacyjnego planowania strategicznego odbędzie się przy szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnej i poza konsultacjami społecznymi obejmować będzie także badania społeczne w każdej z 25 połączonych jednostek uczestniczących w tej fazie projektu.

Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych. Jednocześnie ważnym aspektem projektu ma być budowanie zaufania społecznego do wprowadzanych reform.

Docelowo, wsparciem w ramach projektu objętych będzie 75 tzw. skonsolidowanych jednostek terytorialnych w obwodach: dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, charkowskim, chersońskim, kirowohradzkim, mikołajowskim, tarnopolskim.

Ważna rola w projekcie przewidziana jest dla polskich partnerów. FRDL, która powstała w 1989 r. by wspierać rozwój samorządności w Polsce, została wyłoniona do realizacji projektu DOBRE, jako najbardziej doświadczona i zasłużona w tym zakresie polska organizacja. Działania FRDL realizowane będą od lipca 2016 do marca 2021 r.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net