Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego

Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego

Przy Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od maja 2005 roku działa Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego, skupiające sekretarzy gmin i powiatów z terenu województwa podlaskiego. Deklarację udziału  w pracach Forum potwierdziło 62 sekretarzy.

Forum działające przy naszym Ośrodku, podobnie jak przy innych ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, ale zrzeszającą członków na podstawie złożonej deklaracji. Forum posiada własny statut i  zarząd.

Zarządu Form Sekretarzy Województwa Podlaskiego :

Pan Bogdan Pac – Sekretarz UG Zambrów- Przewodniczący Zarządu

Pani Lilia Waraksa– Sekretarz UG Gródek

Pani Teresa Rudzik – Sekretarz UG Juchnowiec Kościelny

Pan Maria Dziekońska– Sekretarz UG Piątnica

Pan Zbigniew Mackiewicz –  Sekretarz UG Suwałki
Celem działalności Forum jest stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie sposobu oraz poziomu funkcjonowania Państwa urzędów.

Podczas pierwszego spotkania Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego ustalona została:

– częstotliwość spotkań Forum (szkolenia w ramach Forum odbywają się raz w kwartale)

– kwestie opłata za udział w Forum

Dążymy do tego, aby forum stanowiło płaszczyznę wymiany myśli, doświadczeń, stwarzało możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i uzyskania najbardziej aktualnych informacji, pozwalało na formułowanie wspólnych opinii i stanowisk, stanowiło podstawę budowania lokalnych „sieci”. Dotychczasowa praca forum i zaangażowanie jej członków wskazują, że funkcjonowanie takich lokalnych gremiów ma kapitalne znaczenie dla profesjonalizacji kadry urzędniczej samorządów, a tym samym dla skuteczności działania gmin i powiatów.

Warunkiem przystąpienia do Forum jest wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej.

Wszelkie sprawy dotyczące działalności Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego można zgłaszać do Marty Siemieniuk, na adres: msiemieniuk@frdl.bialystok.pl oraz pod numerem telefonu  85/7499-155, 85/ 7321-788

Serdecznie zapraszam do przystąpienia do Forum i włączenia się w jego prace.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net