Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego

Forum Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego (FPSWP) zostało zawiązane w 2003 r. z inicjatywy Podlaskiego Centrum FRDL i jest jednostką konsultacyjno – samokształceniową, autonomiczną, nieposiadającą osobowości prawnej.

Forum Pomocy Społecznej cieszy się zainteresowaniem, ponieważ daje możliwość aktywnego, wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń i informacji, która obecnie jest najcenniejszym zasobem. Członkami Forów są osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na rozwoju i profesjonalnej pracy.

Członkami Forum są pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujący się zawodowo działaniami na rzecz pomocy społecznej, którzy spotykają się raz na kwartał w celu podniesienia wiedzy, wymiany doświadczeń, podniesienia poziomu oraz doskonalenia sprawności funkcjonowania pomocy społecznej w gminie.

 

Korzyści z uczestnictwa Forum Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego:

  • usługa szkoleniowa w bardzo atrakcyjnej cenie – 150,00 zł netto/kwartał + VAT, Członkowie Forum spotykają się na jednodniowych szkoleniach 4 razy w roku (raz na kwartał);
  • tematyka szkoleń - odzwierciedla potrzeby Członków - każdy Uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które chciałby uczynić tematem kolejnych spotkań;
  • FRDL jako organizator działania Forum, zapewnia miejsce spotkań, serwis kawowy, lunch oraz kompetentnych trenerów;
  • możliwość zdobycia nowych informacji dotyczących problematyki pomocy społecznej;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Forum;
  • wsparcie merytoryczne;
  • poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

Najbliższe spotkanie Forum:

26.06.2019r. "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ" - Prowadzący: Barbara Matysik

04.02.2019r. "KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJBARDZIEJ PROBLEMATYCZNYCH ZAGADNIEŃ" -  Prowadzący: Grażyna Sobieszek

Wszelkie sprawy dotyczące działalności Forum Pomocy Społecznej można zgłaszać do  Koordynatora Forum Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego Małgorzaty Lach, na adres e-mail: mlach@frdl.bialystok.pl oraz pod numerem telefonu: 85 732 17 88

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Forum i włączenia się w jego prace.

Statut Forum – pobierz

Deklaracja członkowska –pobierz