Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Urzędników Europejskich

Przy  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podlaskie Centrum od 1 marca 2004 r. funkcjonuje Samorządowy Ośrodek Europejski (SOE). Działalność ośrodka zainaugurowana została na konferencji poświęconej tematowi : „Polskie gminy w Unii Europejskiej”. Inicjatywę tą objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego.

Głównym celem działań ośrodka jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizacji polityk wspólnotowych na szczeblu lokalnym.

SOE realizują swoją rolę poprzez:

  • utworzenie i prowadzenie forów urzędników odpowiedzialnych w gminach i powiatach za kwestie integracji europejskiej,
  • wspieranie gmin i powiatów we wdrażaniu standardów wspólnotowych poprzez organizację szkoleń, konsultacje i doradztwo.

Forum Urzędników Europejskich

  • Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, doświadczeń
  • stwarza możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i uzyskania najbardziej aktualnych informacji
  • pozwala na formułowanie wspólnych opinii i stanowisk
  • stanowi podstawę budowania lokalnych sieci


Członkowie Forum to pracownicy:

  • z urzędów gmin, miast i powiatów wyznaczeni do realizacji zadań związanych z integracją europejską,
  • na co dzień zajmujący się dostosowywaniem standardów działalności gmin i powiatów Podlasia do wymogów Unijnych,
  • przygotowujący projekty do funduszy pomocowych i strukturalnych

W chwili obecnej prace Forum zostały zawieszone.