Image layer

Image layer

Image layer

Forum Skarbników Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum  zaprasza do utworzenia - wzorem innych, działających od wielu lat przy Podlaskim Centrum FRDL – stałego Forum o nazwie Forum Skarbników Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję skarbnika. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Proponujemy  cykliczne spotkania konsultacyjno - szkoleniowe  z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące spraw finansowych w JST.

Inauguracja działalności Forum odbędzie się 9 kwietnia 2019 r., w godz. 10.00-15.00, zgodnie z poniższym planem spotkania. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 2 kwietnia 2019 r.

Formuła Forum Skarbników obejmuje cykliczne jedno spotkanie w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów:

*Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 230,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL;

*Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie;

Istniej możliwość organizacji spotkania dwudniowego wyjazdowego.

Forum Skarbników Województwa Podlaskiego zostanie utworzone przy minimum 20 złożonych deklaracjach członkowskich.

 

Statut Forum

Deklaracja wstąpienia do Forum

Zgłoszenie na inaugurację działalności Forum Skarbników  Województwa Warmińsko - Mazurskiego 09.04.2019

Zaproszenie

PLAN SPOTKANIA – 09.04.2019 r.

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91a, 10-356 Olsztyn

 

 

10.00-10.10

 

Przywitanie uczestników

Marta SiemieniukDyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

BLOK I

10.10-12.10

 

 

Temat: Zarządzanie zdolnością kredytową JST. Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku

1. Zagadnienia wstępne - czym się różni praca księgowego od dyrektora finansowego?

2. Jak wyliczyć ile inwestycji może zrealizować JST. Od czego to zależy?

3. Kluczowe czynniki kształtujące wiarygodność kredytową JST - jak dostać najtańszy kredyt?

4. Planowane zmiany w zakresie limitacji zadłużenia od 2019 roku i ich wpływ na finanse JST

5. Wydzielone obszary ryzyka kredytowego - finansowanie inwestycji poza art. 243 ufp, wybrane zagadnienia

 

Prowadzący: Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu Aesco Group Sp. z o.o.

 

BLOK II

12.10-14.00

 

Temat: Rozliczenie inwentaryzacji rocznej

Prowadzący: Anna Kuśmierczuk - ekonomistka, pedagog. Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

BLOK III

14.00-14.30

 

Sprawy organizacyjne

 

 

Marta SiemieniukDyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

Anna Jagiełło - Krajowy Koordynator FRDL ds. działalności forów

 

14.30-15.00

Lunch w formie stołu szwedzkiego