Image layer

Image layer

Image layer

II Krajowy Kongres Skarbników

Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2019 r. w HOTELU NOVOTEL**** w Warszawie (dawany Hotel Forum).


Idea ogólnopolskich spotkań wspólnoty zawodowej skarbników, zrzeszonych w ramach forów branżowych, została zainicjowana podczas regionalnych spotkań Skarbników z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Krajowe Kongresy są kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w Sandomierzu w 2016 roku i w Solcu Zdroju w 2017 roku.

W I Krajowym Kongresie Forów Skarbników, który odbył się w 2018 roku w Jachrance, uczestniczyło 350 reprezentantów Forów regionalnych. Pozytywne doświadczenia płynące z tego spotkania doprowadziły do inicjatywy powołania (w listopadzie 2018) Krajowej Rady Forów Skarbników, składającej się z reprezentantów regionalnych wspólnot zawodowych skarbników miast, gmin i powiatów. Krajowa Rada stawia sobie cele związane z wzmocnieniem głosu środowiska skarbników w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce. II Krajowy Kongres Forów Skarbników jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Skarbników – zarówno zrzeszonych w regionalnych forach działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze w tych forach nie uczestniczą.


Celem głównym Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych problemów czy wyzwań stojących przed skarbnikami oraz wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane z planowanymi zmianami w ustawie o finansach publicznych, ordynacji podatkowej,finansowaniem inwestycji i wiele innych zagadnień istotnych dla samorządu. Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych, które są niezwykleistotne dla wszystkich skarbników JST. Ufamy, iż spotkanie będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, dzięki wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę. Dlatego właśnie już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na II Krajowy Kongres Forów Skarbników w Warszawie.Kongres jest wydarzeniem, które zgromadzi Skarbników samorządów terytorialnych z całej Polski. Skarbnicy to urzędnicy samorządowi wysokiej rangi – pełnią funkcję kierowników lub dyrektorów finansowych urzędów i odpowiadają za ich prawidłową gospodarkę finansową.

 

Celem Kongresu są szkolenia, debaty oraz integracja środowiska Skarbników. Istotnym aspektem wydarzenia jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Kongres jest także miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych.

W trakcie Kongresu poruszymy najważniejsze aspekty pracy skarbnika oraz zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

  • zmiany w ustawie o finansach publicznych i ich konsekwencje, m. in. w zakresie zarządzania długiem JST, indywidualnego wskaźnika zadłużenia;
  • podatek VAT w gminach i powiatach w 2019 r. – orzecznictwo, odliczenia, podzielna płatność;
  • pozycja skarbnika w gminie/powiecie, w tym zasady umocowania, zatrudnienia, odpowiedzialności;
  • projektowane zmiany ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych;
  • skuteczne monitorowanie i windykacja zaległości podatkowych, egzekucja zaległości;
  • finansowanie oświaty przez JST, subwencje oświatowe, dotacje na placówki niepubliczne
  • finansowanie inwestycji ze środków spoza UE, m. in. partnerstwo publiczno-prywatne, obligacje;
  • absolutorium a raport o stanie gminy – ujęcie finansowe zmian w ustawach samorządowych;
  • racjonalizacja kosztów dzięki wspólnym zakupom JST – dobre praktyki;
  • bieżące problemy praktyczne i zmiany w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości.

 

Wszelkie sprawy dotyczące działalności II Kongresu Skarbników można zgłaszać do  Koordynatora Forum Skarbników Wioleta Szestowicka, na adres e-mail: wszestowicka@frdl.bialystok.pl  oraz pod numerem telefonu: 85 307 01 30

 

Dokumenty:

Zaproszenie

Karta zgłoszenia na II Kongres Skarbników

Program spotkania II Kongresu Skarbników