Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

FINAŁ PROJEKTU SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Konferencja podsumowująca trwający dwa lata projekt systemowy „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konferencja odbędzie się 15 czerwca (poniedziałek) br. w Warszawie, w Hotelu Gromada, ul. 17 Stycznia 32. Rozpoczęcie  o godz. 10:00.

W konferencji weźmie udział wielu znakomitych gości, ekspertów i przedstawicieli środowisk związanych z edukacją, a przede wszystkim ponad 700 przedstawicieli uczestniczących w projekcie szkół i przedszkoli, ich dyrektorzy lub ich zastępcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Zgłoszenia udziału w tym wydarzeniu można przesyłać do 8 czerwca br. wyłącznie poprzez stronę projektu: www.szkolawspolpracy.pl 

Na stronie projektu można też znaleźć wszystkie informacje nt. konferencji, jej programu oraz samego projektu.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net