Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

ZROZUMIEĆ PODATEK VAT

2018 Kwiecień 10 @ 09:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 27 marca cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Zapraszamy Państwa na szkolenie związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się, lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT.

Cele szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych wprowadzających zagadnień związanych z podatkiem VAT. W trakcie jednodniowego szkolenia przedstawione zostaną wstępne zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące samej struktury podatku VAT, aktualnych przepisów, podatku VAT należnego i naliczonego, obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się  podstawowych zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Adresaci szkoleniaPracownicy JST, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz inne zainteresowane osoby, które w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE zobligowane będą do wspólnego rozliczania zobowiązań w podatku VAT. Na szkolenie zapraszamy osoby, które w związku z wejściem w życie wyroku będą musiały wystawiać faktury VAT, prowadzić rejestry VAT oraz składać deklaracje cząstkowe dla jednostki nadrzędnej.

 Prowadzący:  Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program szkolenia:

1.    Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT.
1.    Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku.
2.    VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku
3.    Zasada powszechności opodatkowania VAT.
2.    Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce.
1.    Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
2.    Dyrektywa UE a wpływ na krajowe rozliczenia.
3.    Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
3.    Podmiot opodatkowania – co to oznacza?
1.    Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
2.    Definicja podatnika.
3.    Zwolnienie podmiotowe z VAT.
4.    Wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego.
5.    Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT.
6.    Określenie działalności gospodarczej.
7.    Czynności stanowiące i niestanowiące działalność gospodarczą.
4.    Przedmiot opodatkowania.
1.    Pojęcie czynności opodatkowanych.
2.    Odpłatna dostawa towarów.
a)    Definicja towarów.
b)    Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT.
c)    Dostawa towaru a przeniesienie prawa własności.
d)    Dostawa towarów o charakterze ciągłym.
e)    Szczególne rodzaje dostaw towarów.
f)    Moment dokonania dostawy towarów.
3.    Odpłatne świadczenie usług.
a)    Definicja świadczenia usług.
b)    Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług.
c)    Moment wykonania usługi.
5.    Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT – warunki niepodlegania VAT, kiedy i dlaczego?
1.    Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
2.    Darowizny.
3.    Opłaty publicznoprawne.
4.    Kaucje, kary.
5.    Wadium.
6.    Użyczenia.
7.    ZFŚS.
8.    Promocja a Próbka.
9.    Usługi nieodpłatne na rzecz kontrahentów, pracowników.
10.    Nagrody.
6.    Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania.
1.    Stawka 23 %.
2.    Stawki obniżone 8 i 5 % oraz zakres ich zastosowania.
3.    Różnica między stawką 0%, zw. i NP.
4.    Zwolnienia przedmiotowe z VAT – katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT.
7.    Moment powstania obowiązku podatkowego.
1.    Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
2.    Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego.
3.    Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.
4.    Zaliczki a obowiązek podatkowy.
5.    Faktura a moment podatkowy.
8.    Zasady i sposób rozliczania zobowiązania w podatku VAT.  
1.    Odliczenia podatku VAT.
a)    Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony).
–    Co to jest podatek naliczony?
–    Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT.
–    Kiedy powstaje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego?
–    Wyłączenia z prawa do odliczenia.
b)    Częściowe odliczenie podatku VAT występujące w ustawie i rozporządzeniach.
–    Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
–    Działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT.
–    Zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika – procentowego prawa do odliczenia.
9.    Panel dyskusyjny.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 kwietnia  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                         

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 27 marca cena 345 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
2018 Kwiecień 10
Czas:
09:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 27 marca cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum