Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

ZMIANA STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE – AKTUALNE ORZECZNICTWO I PRAKTYKA ORAZ PLANOWANE ZMIANY W TEJ MATERII I OMÓWIENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W K.P.A.

17 października 2017 @ 09:00 - 14:00

| 345 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele szkolenia:

  • Szczegółowe omówienie elementów procedury postępowania w zakresie obowiązków gminy w realizacji art. 29 ustawy prawo wodne;
  • Pogłębienie i usystematyzowanie pojęć i procedur z zakresu zapobiegania dokonywania szkodliwych dla gruntów sąsiednich zmian stanu wody na gruncie;
  • Zapoznanie z instytucją ugody w tym postępowaniu oraz propozycjami planowanych zmian ustawy Prawo wodne i ostatnimi zmianami k.p.a., w zakresie postępowania objętego szkoleniem.

Korzyści szkolenia:

  • Uczestnicy na konkretnych przykładach otrzymają wiedzę dot. procedury prowadzenia postępowania w sprawie przywracania stosunków wodnych;
  • Zapoznają się szczegółowo z poszczególnymi etapami postępowania wyjaśniającego w sprawie, w tym postępowania dowodowego – przeprowadzeniem oględzin, przesłuchaniem świadków i stron, opinią biegłego i jej oceną, badaniem spełnienia przesłanek wydania decyzji;
  • Na koniec przedstawiona im zostanie instytucja ugody w tym postępowaniu, a także aktualne orzecznictwo oraz praktyczne skutki ostatnimi zmian w k.p.a., w zakresie postępowania objętego szkoleniem.

Adresaci szkolenia: Pracownicy wydziałów ochrony środowiska gmin i miast na prawach powiatu; samodzielni pracownicy prowadzący postępowanie objęte szkoleniem.

 

Prowadzący:  Radca prawny, Magister administracji (2008) i prawa (2010). Były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016; w latach tych orzekał m. in.  W tematyce szkolenia). Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Od 2015 r. prowadzi szkolenia dla MISTiA Kraków. Od 2016 r. radca prawny Urzędu Gminy Zabierzów.

 

Program szkolenia:

 1.    Strony postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym o naruszenie stosunków wodnych na gruncie i trudności praktyczne z ich ustaleniem
1.1.    Problem wielości stron;
1.2.    Gmina jako specyficzna strona;
1.3.    ograniczenie ilości stron i rozszerzenie ilości stron w zależności od okoliczności faktycznych.
2.    Prawidłowe postępowanie wyjaśniające w sprawach naruszenia stosunków wodnych
2.1.    Oględziny;
2.2.    Świadkowie;
2.3.    Materiał fotograficzny;
2.4.    Opinia biegłego;
2.5.    Inne dowody.
3.    Problem szkody – szkoda realna czy potencjalna w świetle orzeczeń sądów administracyjnych
4.    Związek przyczynowo skutkowy między istnieniem szkody a naruszeniem stanu wody na gruncie jako podstawa wydania nakazu
5.    Rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie z art. 29 ust. 3 ustawy prawo wodne
5.1.    Nałożenie obowiązku;
5.2.    Odmowa nałożenia obowiązku;
5.3.    umorzenie postępowania.
6.    Elementy prawidłowej decyzji
6.1.     uzasadnienie;
6.2.    osnowa decyzji a możliwość jej egzekucji;
6.3.    elementy dodatkowe.
7.    Najnowsze orzecznictwo – analiza wyroków w konkretnych sprawach z zakresu stosowania art. 29 ustawy prawo wodne
8.    Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 30 ustawy)
9.    Proponowana zmiana prawa w zakresie objętym szkoleniem.
10.    Omówienie wybranych przepisów k.p.a. i p.p.s.a.  pod kontem postępowania w sprawie wydania decyzji z 29 ust. 3
11.    Dyskusja

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 październik 2017 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 

Cena: 345 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
17 października 2017
Czas:
09:00 - 14:00
Koszt:
345 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum