Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

ZLECANIE I ROZLICZANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

2018 Luty 16 @ 10:00 - 15:00

| 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele szkolenia: omówienie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz zasad ich rozliczania.

Adresaci szkolenia: pracownicy jst odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 Prowadzący: Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy  SWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2016 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Program szkolenia:

 

 1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym:
 • Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy),
 • Zadania roczne i wieloletnie,
 • Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert.
 1.   Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
 2. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu- wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy.
 3. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji, .
 4. Elementy umowy realizacji zadania,
 5. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
 6. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
 7. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy,
 8. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
 9. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania,
 10. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów,
 11. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
 12. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
 13. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków,
 15. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty,
 16. Rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje,
 17. Małe granty- nowe druki oferty i sprawozdania.
 18. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lutego  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.


Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Luty 16
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum