Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS, W TYMI RÓWNOŚCI PŁCI I NIEDYSKRYMINACJI W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

2018 Kwiecień 19 @ 10:00 - 15:00

| 355zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans, w tym równości płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy dotyczącej m.in. płci, wieku czy niepełnosprawności, ale także równościowych zasad rekrutacji i zarządzania projektem. W następnym etapie, tj. realizacji projektu, należy zapisy wniosku realizować, a także raportować wykonanie konkretnych działań równościowych w kolejnych wnioskach o płatność. Proponowane szkolenie przygotowuje do prawidłowego, równościowego, przygotowania wniosku oraz zarządzania projektem po otrzymaniu dofinansowania z funduszy europejskich.

Cele i korzyści szkolenia: poznanie przesłanek i celów oraz podstaw regulacji prawnych dotyczących polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w Unii Europejskiej. Uczestnicy poznają kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, nabędą umiejętność stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji na poszczególnych etapach realizacji projektu – w tym równościowe zarządzanie projektem, równościowy monitoring i ewaluacja, przygotowanie wniosku o płatność.

 Adresaci szkoleniaSzkolenie skierowane jest do wnioskodawców i realizatorów projektów finansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

 Prowadzący:  długoletnia praktyczka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, prowadząca szkolenia i doradczyni m.in. z zakresu zdobywania środków z UE przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Certyfikowana trenerka Narodowego Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i europejskich oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2013 r. doradczyni Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Certyfikowana coach ICF.

Posiada ponad 10-letnie praktyczne doświadczenie z realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Od 2008 r. prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie pisania wniosków oraz zarządzania i rozliczania projektów. Od 2010 r. prowadzi szkolenia nt. równości szans i niedyskryminacji. Ponadto wdraża te zasady m.in. podczas realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

 

Program szkolenia:

1.Polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

2.Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące równości szans i niedyskryminacji.

3.Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

4.Stereotypy dotyczące niepełnosprawności, dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

5.Definicja dostępności, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

6.Neutralność projektów EFS/EFRR jako szczególny wyjątek od reguły.

7.Wniosek o dofinansowanie – jakie zapisy muszą, a jakie mogą być zawarte (standard minimum).

8.Czym jest uniwersalne projektowanie w projektach EFS/EFRR?

9.Cechy projektu dostępnego EFS – etap rekrutacji oraz informacji i promocji (wymagania wobec miejsca spotkań, miejsca publikacji informacji o projekcie, etc.).

10.Cechy projektu dostępnego EFS – etap wdrażania działań.

11.Cechy projektu dostępnego finansowanego z EFRR.

12.Mechanizm racjonalnych usprawnień – zasady oraz przykłady zastosowania.

13.Mechanizm racjonalnych usprawnień a ograniczenia i limity obowiązujące w konkursie (projekty ryczałtowe, stawki jednostkowe, limit c-f i środków trwałych, kryteria wyboru projektów).

14.Wniosek o płatność – jak opisać działania w projekcie (lub ich brak) w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
2018 Kwiecień 19
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum