Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. KOMPLEKSOWE WARSZTATY STOSOWANIA USTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2018 Maj 21 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 14 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Prowadzący: doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

 

Program szkolenia:

A.    Elektronizacja zamówień publicznych
1.    Założenia Platformy e-Zamówienia
2.    Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia
3.    Elektroniczny JEDZ
4.    Zasady składania JEDZ elektronicznie
5.    Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie
6.    Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
7.    Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji
8.  Elektronizacja zamówień publicznych
a)     Projekt Platforma e-Zamówienia:
•  Centralne Repozytorium Danych
•  Biuletyn Zamówień Publicznych
•  Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
•  Aukcje i licytacje elektroniczne
•  eSender
•  Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
•  etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
b)     Prywatna, czy Centralna Platforma Zakupowa – co wybrać?
c)      Kwalifikowany podpis elektroniczny – definicja, koszty, kto musi posiadać?
d)     Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

B.    Planowanie zamówień publicznych
1.    Plan finansowy a plan zamówień publicznych
2.    Szacowanie wartości zamówienia  – jak to robić?
a.    Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
b.    Szacowanie na przykładach
3.    Zamówienie nieprzewidziane
a.    Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
b.    Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
c.    Korekty planu zamówień publicznych

C.    Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
1.    Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
2.    Jak opisywać przedmiot zamówienia?
a)    Elementy obowiązkowe
b)    Elementy dopuszczalne
c)    Elementy zakazane
3.    Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.
a)    Zakres wymagań
b)    Poziom wymagań
4.    Kryteria oceny oferta
a)    Bilans kryteriów
b)    Niebezpieczeństwa
5.    Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
6.    Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
7.    Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

D.    Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne
1.    Tryby
2.    Ogłoszenia
3.    Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
4.    Wadium
5.    Oświadczenia wstępne
6.    Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
7.    Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień
8.    Poprawianie ofert
9.    Wykluczanie wykonawców
10.    Odrzucanie ofert
11.    Unieważnianie postępować

E.    Umowy w zamówieniach publicznych
1.    Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
2.    Kary umowne w umowach
3.    Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
4.    Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy

F. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Osoby odpowiedzialne
2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 maja  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 14 maja cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Maj 21
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 14 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum