Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2018

2018 Maj 21 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści szkolenia: uczestnicy zapoznają się z aktualnym stanem prawnym w zakresie zakładowej działalności socjalnej, w tym omówione zostaną zmiany wynikające z art. 21 ustawy o PIT, które z mocą prawną weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. Poza tym, uczestnicy poznają zasady tworzenia i przekazywania, ewidencjonowania, dokonywania korekty i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz tworzenia regulaminu ZFŚS. Szkolenie pozwoli także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości na gruncie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 Adresaci szkolenia: kierownicy oraz główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za czynności administracyjno – księgowe w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

 Prowadzący: ekonomista, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów, publikacji (m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .
 2. Zasady tworzenia i ewidencjonowania ZFŚS.
 3. Pojęcie kryteriów socjalnych.
 4. Osoby uprawnione do ubiegania się o otrzymanie świadczeń z ZFŚS.
 5. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą być przeznaczone środki ZFŚS.
 6. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
 7. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto funduszu oraz osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
 8. Wysokość odpisów na ZFŚS w roku 2018.
 9. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
 10. Czego nie można finansować z ZFŚS.
 11. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
 12. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
 13. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
 14. Komisje socjalne – zasady tworzenia i zadania.
 15. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 16. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
 17. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.                            

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Maj 21
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum