Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

WYNAJMUJĄCY A UŻYTKOWNICY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

2018 Luty 21 @ 10:00 - 15:00

| 349 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele szkolenia: przedstawienie praw, a zwłaszcza obowiązków użytkowników oraz zarządców komunalnych budynków mieszkalnych. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z zasadami  postępowania z użytkownikami mieszkań komunalnych. Szkolenie obejmuje wybrane przepisy prawa cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

Korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:

– W jaki sposób Regulamin Porządku Domowego ułatwia podejmowanie działań wobec osób utrudniających zamieszkiwanie?

– Jak zapobiegać  powstawaniu zadłużeniom lokali mieszkalnych?

– Kiedy użytkownik lokalu musi uzyskać zgodę na wykonanie praw remontowych w lokalu?

– Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników lokali?

– Jakie są uprawnienia bezumownych  użytkowników mieszkań komunalnych?

– Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania komunalnego?

 

Adresaci szkolenia: polecane dla zarządców, administratorów oraz pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

 

Prowadzący:  Ukończył studia magisterskie w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Nabyta wiedza teoretyczna została wykorzystywana podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Od 1991 roku będąc zatrudnionym w urzędach gmin, zawodowo odpowiadał między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym. W okresie tym zarządzał placówkami oświatowymi oraz zarządzałem komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do jego obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów.

W okresie od 1994 do 1997 roku był Wiceprezesem Akademickiego Stowarzyszenia Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim. Członek  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w latach 2008 – 2010 oraz od 2017 roku. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości  TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzę wykłady dotyczące między innymi ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz gminnej gospodarki mieszkaniowej.

 
Program szkolenia:

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE
a)    Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny,
b)    Standard lokali : mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,
c)    Elementy wniosku o najem mieszkania komunalnego oraz dokumenty i oświadczenia niezbędne do jego rozpatrzenia,
d)    Skutki prawne podpisania umowy najmu,
e)    Protokólarne przekazanie lokalu najemcy,
f)    Elementy umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i na czas oznaczony,
g)    Ochrona danych osobowych użytkowników mieszkań komunalnych,

2. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO MIESZKANIA KOMUNALNE  
a)    Obowiązki właściciela/zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego wynikające z przepisów prawa,
b)    Regulamin windykacji należności za korzystanie z mieszkania komunalnego,
c)    Regulamin rozliczania opłat niezależnych od wynajmującego,
d)    Udostępnianie lokalu dla potrzeb odczytu ciepłomierzy, wodomierzy ciepłej wody lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów w celu dokonania ich odczytu lub gdy nastąpiła ingerencja w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań
e)    Regulamin porządku domowego,

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA MIESZKANIA KOMUNALNEGO   
a)    Ustawowe obowiązki najemcy,
b)    Zapłata czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu,
c)    Formy przeciwdziałania zaległościom czynszowym,
d)    Remonty w lokalu wymagające zgody wynajmującego,
e)    Udostępnianie lokalu dla potrzeb właściciela/zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego.

4. SKUTKI NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ NAJEMCY Z UMOWY    
a)    Podnajem lokalu be zgody wynajmującego,
b)    Zamieszkiwanie a zameldowanie w lokalu,
c)    Naruszanie Regulaminu Porządku Domowego,
d)    Zajmowanie ogólnodostępnych części budynku bez zgody wynajmującego,
e)    Skutki prawne wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu,
f)    Korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego,
g)    Obowiązki wynajmującego wobec bezumownego użytkownika lokalu,
h)    Protokolarne przejęcie lokalu od użytkownika.

5. DYSKUSJA

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 grudnia  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 

Cena: 349 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 lutego cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Luty 21
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
349 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum