Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W PRAKTYCE

2018 Czerwiec 28 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 14 czerwca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników z zasadami i procedurami wydzierżawiania nieruchomości gminnych. Szczególny nacisk położony jest na stronę praktyczną zagadnienia, m.in. na procedury i zasady nieuregulowane w aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 Korzyści ze szkolenia: dowiesz się jak prawidłowo, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wydzierżawiać gminne grunty. Nauczysz się sporządzać dobre  korzystne umowy dzierżawy. Poznasz pułapki, jakie czekają w toku postępowania, jak i podczas trwania umowy oraz dowiesz się jak ich unikać

  Adresaci szkolenia:  pracownicy gmin, zajmujący się gospodarką nieruchomościami

 Prowadzący: Z wykształcenia jest administratywistą. Specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Na co dzień pracuje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Program szkolenia:

1.    Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie
1.1.    Charakter i istota umowy dzierżawy
1.2.    Dzierżawa a najem
2.    Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy
2.1.    Ustawa – Kodeks Cywilny
2.2.    Ustawa o gospodarce nieruchomościami
2.3.    Ustawa o samorządzie gminnym
3.    Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce
3.1.    Zasady wydzierżawiania gruntów
3.1.1.    Regulacje ustawowe
3.1.2.    Kompetencje rady gminy
3.1.3.    Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta
3.2.    Procedura wydzierżawiania
3.2.1.    Zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy
3.2.2.    Możliwe procedury wewnętrzne gmin
3.2.3.    Ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
3.3.    Wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu
4.    Umowa dzierżawy
4.1.    Zasada swobody zawierania umów.
4.2.    Obligatoryjne elementy umowy
4.3.    Zapisy umowy korzystne dla gmin
5.    Wydzierżawianie dróg wewnętrznych
6.    Wydzierżawianie nieruchomości gminnych a podatek VAT
7.    Roszczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości
Wydzierżawianie nieruchomości gminnych przez radnych

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 czerwca  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 14 czerwca cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Czerwiec 28
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 14 czerwca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum