Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

WYDAWANIE DECYZJI PRZEZ ZARZĄDCÓW DRÓG W ŚWIETLE OBSZERNYCH ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD DNIA 1.06.2017 R

16 października 2017 @ 10:00 - 15:00

| 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści szkolenia: zapoznanie pracowników z najnowszymi zmianami Kodeksu postępowania administracyjnego i ich zastosowaniem do decyzji wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych, jak również  z praktycznym zastosowaniem  przepisów prawa dotyczących dróg publicznych oraz pomoc w interpretacji tych przepisów w związku  nowelizacją. Szkolenie ma pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji zarządców dróg, mając na względzie praktyczne podejście do tej problematyki.

 

Adresaci szkolenia: Zarządcy dróg gminnych (odpowiednie komórki urzędów miast i gmin), powiatowe, wojewódzkie i krajowe.

 

Prowadzący: Radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz innych ośrodków szkoleniowych, autor publikacji w zakresie dróg publicznych.

 

Program szkolenia:


 1. Zasady ogólne postępowania. Omówienie zmian dotyczących zarządców dróg.
 2. Rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony.
 3. Elementy decyzji wydawanych przez zarządców dróg. Nowa treść pouczenia.
 4. Terminy załatwiania spraw i skutki ich niedotrzymania.
 5. Milczące załatwienie sprawy.
 6. Mediacja i ugoda w sprawach dróg publicznych.
 7. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
 8. Postępowanie uproszczone.
 9. Posiedzenie w trybie współdziałania.
 10. Nowe zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
 11. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Nowa treść zezwolenia. Procedura budowlana dotycząca zjazdów.
 12. Zasady wymierzania kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia lub niezgodnie z parametrami określonymi w zezwoleniu.
 13. Nakazanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 14. Przeniesienie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 15. Ustalanie z urzędu w drodze decyzji nowej wysokości opłaty
 16. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym.
 17. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 18. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 19. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 października 2017 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
16 października 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum