Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

WAŻNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2016 R. W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. JAK PRAWIDŁOWO OPRACOWAĆ I PROWADZIĆ DOKUMENTACJĘ NIEJAWNĄ

15 listopada 2016 @ 10:00 - 15:00

| 345 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele i korzyści ze szkolenia:

Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. W 2016 roku należy dokonać przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki a następnie dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności. Należy doprowadzić do stworzenia dokumentacji „szacowanie ryzyka”,  którego termin realizacji  minął w 2015 roku.

Należy przygotować i wdrożyć obowiązkowo nowe wzory zaświadczeń o przeszkoleniu a także sporządzić w 2016 r. protokół okresowej kontroli wewnętrznej. Należy utworzyć wydzielone Bezpieczne  Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych. Jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości jest niewłaściwe prowadzenie książek i dzienników ewidencyjnych oraz opisywanie i rejestrowanie dokumentacji niejawnej. Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wspomnianych zadań .

Adresaci: Sekretarze urzędu, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, pracownicy kancelarii niejawnej, administratorzy bezpieczeństwa informacji, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych.

Prowadzący: Wieloletni praktyk, specjalista z zakresu przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych  i tematyki zawartej w programie szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie niezbędne  wzory dokumentów  oraz instrukcji  umożliwiających  właściwą realizację ustawowych zadań, w tym:

 • plan ochrony informacji niejawnych,
 • szacowanie ryzyka,
 • protokoły kontroli i instrukcji ,
 • wzory pism i dokumentów niezbędnych w pracy pełnomocnika ochrony,
 • wzory dokumentacji związanej z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązujące w 2016 r. przepisy dot.  ochrony informacji niejawnych,
 2. Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych  do ustawy,
 3. Rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce,
 4. Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej,
 5. Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kancelarię niejawną,
 6. Jak dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i  jak sporządzić protokół,
 7. Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół,
 8. Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – nowe zasady,
 9. Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych,
 10. Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki  ewidencyjne,
 11. Zasady dostępu do informacji niejawnych przez kierownika jednostki,
 12. Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności,
 13. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania,
 14. Szacowanie i ocena ryzyka – krok po kroku:
 • kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
 • dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • ocena istotności czynników , które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku,
 1. Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 • Administrator Systemu.
 1. Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady
 2. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegóły

Data:
15 listopada 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum