Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2018 Maj 18 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Czy wiesz:

 • Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
 • Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego??
 • Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
 • Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
 • Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
 • Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:

 • podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle,
 • podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli,
 • omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego,
 • omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
 • omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.

Cele i korzyści szkolenia:

 • Podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.
 • Omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania,
 • Przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli,
 • Omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich  przeznaczenia.

Prowadzący: jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od ponad 20 lat. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z zarządzaniem u utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem inwestycji oraz stosowaniem przepisów prawa budowlanego.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

 • obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zadania,
 • źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
 • gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu izarządcy.

Moduł II – Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

 • elementów budowlanych,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych i kominowych,
 • kotłów i instalacji z kotłami,
 • klimatyzacji,
 • wyposażenia p.poż.

Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 • jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
 • zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
 • gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.

Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

 • prace z zakresu bieżącej konserwacji,
 • roboty remontowe i budowlane,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.

Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

 • zagrożenia w okresie zimowym,
 • powodzie,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
 • dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 maja cena 339 zł netto.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Maj 18
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum