Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK ORAZ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA – NA LATA 2018 – 20….

16 października 2017 @ 10:00 - 15:00

| 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Korzyści ze szkolenia: zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania uchwał budżetowych i wieloletnich prognoz finansowych w świetle ustawy o finansach publicznych, poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzanych w uchwałach budżetowych i wieloletnich prognozach finansowych, co przyczyni się do ich uniknięcia

 

Adresaci szkolenia: skarbnicy i pracownicy  wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący:  wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracujący m.in. ze Świętokrzyskim Centrum FRDL, Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL, FRDL Centrum Mazowsze, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

 

Program szkolenia:

 

1.Uchwała budżetowa na 2018 rok.

1)procedura uchwalania budżetu,

2)obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej,

3)szczególne zasady wykonywania budżetu,

4)dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej

-uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST,

-fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich,

5)zmiany w przepisach prawnych mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej.

2.Metodologia ustalania wielkości budżetowych w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej.

1)powiązania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i WPF od 2018 roku z obecnie obowiązującą uchwałą w sprawie WPF,

2)procedura określania wielkości budżetowych,

3)wielkości graniczne określające możliwości finansowania zadań przez JST,

4)prognozowanie dochodów i wydatków budżetowych,

5)określanie rozchodów i przychodów budżetu,

6)weryfikacja przyjętych założeń.

3.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej ocena prawna przez Regionalną Izbę Obrachunkową – procedura obecna i projektowana.

4.Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań,

1)wyprzedzające finansowanie projektów  ze środków europejskich,

2)zobowiązania dłużne zaciągane na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  1. Projektowane zmiany ustaw: o finansach publicznych, o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie długu jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 października 2017 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 

Cena: 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
16 października 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum