Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

TWORZENIE I PROCEDURA OPRACOWANIA STATUTU GMINY, DZIELNICY, MIASTA I POWIATU

2018 Luty 20 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 6 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści ze szkolenia:

-Wypracowanie prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami.

-Omówienie techniki opracowywania zmian do statutu.

-Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości i luk w statutach.

-Omówienie zakresu merytorycznego uchwały: statut gminy, dzielnicy, miasta, powiatu.

-Przygotowanie uczestników do sprawnego przeprowadzania procesu zmiany statutu.

-Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia statutu rady gminy.

 

Adresaci: Przewodniczący rad, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad.

 

Prowadzący:   Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji),członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa  zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat  współpracuję, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Struktura organizacyjna gminy, powiatu
2.    Technika opracowywania zmian do Statutu.  
a)    Komisja statutowa.
b)    Analiza obowiązującego statutu przez komisje Rady.
c)    Wnioski do Komisji statutowej.
3.    Najczęstsze błędy i braki w statutach:
a)    Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie.
b)    Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie.
c)    Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady.
d)    Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji.
e)    Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych.
f)    Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji).
g)    Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy.
h)    Brak  definicji  interpelacji  i  postępowania  związanego z  udzieloną  przez  organ  pisemną odpowiedzią.
i)    Procedura  przeprowadzania  kontroli  organu  wykonawczego  (uchwała  w/s  wniosków  i  zaleceń pokontrolnych).
4.    Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (dzielnicy, miasta, powiatu).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 lutego  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 6 lutego cena 339 zł netto.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Luty 20
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 6 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum