Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

TERMINOWE UMOWY O PRACĘ, ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

2018 Lipiec 2 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, w tym wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy.

Korzyści szkolenia:

 • Nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna, interpretacje własne, wzory dokumentów).
 • Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów.
 • Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców, w tym w różnych jednostkach samorządowych i innych instytucjach.
 • Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

 

Adresaci szkolenia sekretarze, pracownicy działów kadr, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury i innych instytucji publicznych, pracodawcy i pracownicy działów kadr sektora prywatnego.

 

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Program szkolenia:

 

 1. Terminowe umowy o pracę po 22.02.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1220) – przykłady, kazusy:
 • Ograniczenie rodzajów umów o pracę.
 • Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny.
 • Zasady zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony wyjątki od zakazu wielokrotnego zawierania umów o pracę.
 • Uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony od stażu pracy u danego pracodawcy.
 • Pozostałe zmiany dotyczące umów o pracę i ich wpływ np. w zakresie pracowników tymczasowych, prac interwencyjnych, robót publicznych itp.
 1. Nawiązywanie stosunku pracy (tryb, wymagania formalne, procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze).
 2. Rozwiązywanie stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia, tryb szczególny m.in. likwidacja stanowiska pracy, zwolnienia grupowe, świadectwa pracy). Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy (omówienie instytucji).
 3. Akta osobowe pracownika i pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy.
 4. Dokumenty gromadzone w aktach osobowych związane z:
 • Nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
 • Czasem pracy.
 • Uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską (omówienie zmian Kodeksu pracy od 02.01.2016 r.)
 • Badaniami lekarskimi.
 • Odpowiedzialnością materialną.
 • Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 • Karami porządkowymi.
 • Zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
 1. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
 2. Dokumentacja pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru i powołania.
 3. Dokumentowanie okresów nie wykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
 4. Okresy nieświadczenia pracy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia (dokumentowanie).
 5. Planowane zmiany przepisów w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 6. Dokumentowanie godzin pracy przy umowach – zlecenie.
 7. Skutki orzecznictwa sądów pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej (m.in. świadectw pracy).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 czerwca  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca cena 339 zł netto.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Lipiec 2
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum