Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO – KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

15 listopada 2016 @ 09:30 - 18 listopada 2016 @ 15:30

| 790 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Pobierz pełną ofertę szkolenia

CEL I KORZYŚCI KURSU: w trakcie szkolenia jego uczestnicy zapoznawani są z aktualnym stanem prawnym z zakresu postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach oraz działalnością archiwum zakładowego/składnicy akt.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy urzędów gminnych, urzędów miejskich, starostw powiatowych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz urzędów administracji rządowej, archiwiści zakładowi.

PROWADZĄCY: starszy kustosz Archiwum Państwowego w Białymstoku, kierownik Oddziału Nadzoru odpowiedzialny za kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, przewodniczący Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólnej dla Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, autor publikacji z zakresu dziejów administracji na Białostocczyźnie, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów zakładowych.

PROWADZĄCY: starszy archiwista Archiwum Państwowego w Białymstoku, pracownica Oddziału Nadzoru odpowiedzialna za kontrolę postępowania z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, członek Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólnej dla Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów,

PROWADZĄCY: starszy archiwista Archiwum Państwowego w Białymstoku, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów,

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA obejmuje 30 godziny (4 dni szkoleniowe)

Szkolenia odbywają się w godzinach 9:30-15:30

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
 2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej.
 3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
 4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt.
 5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
 6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
 7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego.
 8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
 9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
 10. Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.
 11. Indywidualne konsultacje.

 

Szczegóły

Start:
15 listopada 2016 @ 09:30
Koniec:
18 listopada 2016 @ 15:30
Koszt:
790 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum