Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ROZSTRZYGNIĘĆ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ORAZ PROPONOWANYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH PRZEKSZTAŁCENIA Z MOCY PRAWA WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE WE WSPÓŁWŁASNOŚĆ

5 grudnia 2016 @ 10:00 - 15:00

| 330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele i korzyści szkolenia: W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w oparciu o aktualne orzecznictwo oraz zostanie omówiony projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów.

W szczególności zostaną poruszone kwestie:

 • Na jakich zasadach kontynuowane jest postępowanie w sprawie przekształcenia, jeżeli wniosek został złożony przed 10 marca 2015 roku?
 • Jak rozumieć prawa nabyte podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem przed rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego?
 • W jakim trybie wyłaniany jest rzeczoznawca majątkowy?
 • Kto jest zobowiązany ponieść koszty przekształcenia?
 • Jakie przesłanki podmiotowe i przedmiotowe muszą być spełnione, aby nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego?
 • Czy wnioskodawca ma roszczenie o rozłożenie opłaty na raty? Kiedy można odmówić rozłożenia opłaty na raty?
 • Interpretacja pojęcia „następcy prawnego” przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Jak rozpatrywać wnioski o przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego?
 • Czy niespełnienie zobowiązań dotyczących zagospodarowania nieruchomości na warunkach określonych w umowie o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego jest przesłanką do odmowy przekształcenia?

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek administracji samorządowej zajmujących się aspektami prawa użytkowania wieczystego i prawa własności.

Prowadzący: wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości. Od kilkunastu lat moja związana jest z gospodarką nieruchomościami. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

 

Program  szkolenia:

 1. Podmioty uprawnione do przekształcenia, ograniczenia wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego;
 2. Zakres przedmiotowy – nieruchomości podlegające przekształceniu, ograniczenia wynikające
  z wyroku Trybunału Konstytucyjnego;
 3. Zasady ustalania opłat z tytułu przekształcenia;
 4. Rozkładanie opłat na raty;
 5. Zasady udzielania bonifikat od ustalonych opłat za przekształcenie;
 6. Zwrot udzielonych bonifikat;
 7. Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przekształcenia;
 8. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia;
 9. Kontynuowanie postępowań w sprawie przekształcenia wszczętych przed rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego;
 10. Omówienie projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów:
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy przy przekształceniu z mocy prawa współużytkowania wieczystego gruntów;
 • zasady odpłatności przy przekształceniu;
 • zaświadczenie jako dokument stanowiący podstawę wpisu w księdze wieczystej.

11. Indywidualne konsultacje.

Szczegóły

Data:
5 grudnia 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum