Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

PRAWO PRACY W ROKU 2016 i 2017– AKTUALNY STAN PRAWNY

16 listopada 2016 @ 10:00 - 15:00

| 330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych zawartych w Kodeksie Pracy w zakresie:

 1. nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy,
 2. wybranych zagadnień o czasu pracy,
 3. wypłaty dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w porze nocnej itp.

Praktyczne przedstawienie prawnych możliwości rozwiązania występujących wątpliwości w zakresie interpretacji omawianych zagadnień; poznanie zmiany w 2016 roku w prawie pracy mających wpływ na sytuację prawną pracownika i pracodawcy; zaprezentowanie kilku nowych orzeczeń Sądu Najwyższego; Zapoznanie się z aktualnymi stanowiskami Komisji Prawnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Korzyści ze szkolenia: Szkolenie pozwoli na uzyskanie przez uczestników szkolenia umiejętności prawidłowego i praktycznego stosowania przepisów wynikających z Kodeksu Pracy i rozwiązywania problemów prawnych; wyeliminowanie najczęściej popełnianych przez pracodawców błędów, występujących podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy; uzyskanie informacji o zmianach w prawie pracy w 2016 i 2017 roku;

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników komórek kadrowych i personalnych, pracodawców, kadry zarządzającej, jak również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką stosowania przepisów prawa pracy w praktyce funkcjonowania organizacji;

Prowadzący: ekspert Prawa Pracy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od 13 lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami współpracując z różnymi podmiotami działającymi na trenie województwa podlaskiego.  Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce takich zagadnień jak: czas pracy, czas pracy kierowców, wynagrodzenia, urlopy, szkolenia typowo kadrowe – dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych itp. Ponadto od 8 lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach.

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę i potwierdzanie na piśmie jej warunków od 01.09.2016r.:

 • Skutki przesunięcia terminu potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków;
 • Jak potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki zatrudnienia?;
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa w związku z naruszeniem obowiązku terminowego potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia.

2. Inne ważne zmiany przepisów:

 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem;
 • Minimalna wysokość wynagrodzenia od 01.01.2017r. Zadania i uprawnienia PIP w tym zakresie;

3. Zmiany kodeksu pracy od 22.02.2016r. w zakresie umów na czas określony:

 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 marca 2014r. a ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych ustaw;
 • Możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem;
 • Podwójny limit umów terminowych: 3 umowy i 33 miesiące – jak ustalać?;
 • Czy wszystkie umowy naruszające limit będziemy musieli zgłaszać do właściwego Okręgowego Inspektora Pracy?;
 • Zrównanie okresów wypowiedzenia dla umów terminowych i zawartych na czas nieokreślony;
 • Co z umowami na zastępstwo po zmianach?;
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – wymogi formalne;
 • Przepisy przejściowe – umowy na czas określony trwające w dniu 22.02.2016r.:

Długoletnia umowa terminowa trwająca w dniu wejścia w życie przepisów:

– Umowa terminowa zawarta na czas określony do 6 miesięcy lub zawarta na dłuższy okres, jednakże bez klauzuli o dopuszczalności jej wypowiedzenia;

– Czy umowy terminowe, trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów, przekształcą się w umowy na czas nieokreślony?;

– Co możemy zyskać, rozwiązując umowę terminową przed 22.02.2016r.?;

– Sposoby obliczania okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów?;

 • Czy zmiana przepisów niesie za sobą obowiązek zmiany informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, określonych w art. 29 § 3 Kodeksu pracy?;

4. Podstawowe pojęcia związane z czasem pracy:

 • definicja czasu pracy;
 • wymiar czasu pracy, ustalanie wymiaru czasu pracy w 2016r.;
 • norma czasu pracy;
 • rozkład i system czasu pracy. Sporządzania rozkładów czasu pracy;
 • okres rozliczeniowy. Wydłużony okres rozliczeniowy – korzyści i niebezpieczeństwa;
 • doba pracownicza z kodeksu pracy i pracowników służby cywilnej. Zmiany w tym zakresie;

5. Omówienie ostatnich zmian w kodeksie pracy w zakresie:

 • „elastyczny” czas pracy;
 • „ruchomy” czas pracy;
 • regulacje dotyczące wyjść prywatnych;
 • nowe – stare regulacje dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych;
 • planowane nowe regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (soboty);
 • zmiany dotyczące badań lekarskich;

6. Sporządzanie grafików czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy przewidujących zmianę pory wykonywania pracy oraz równoważnym (dozór mienia). Zmiany dotyczące powiadamiania pracowników o rozkładzie czasu pracy. Czy istnieje możliwość korygowania rozkładów czasu pracy?

7. Omówienie występujących systemów czasu pracy w kodeksie pracy:

 • podstawowy system czasu pracy;
 • równoważny system czasu pracy;
 • zadaniowy system czasu pracy;

8. Czas pracy a inne formy dyspozycji pracownika np. czas dyżury.

9. Nowe regulacje dotyczące odpracowywania czasu poświęconego na załatwianie spraw osobistych – wyjścia prywatne.

10. Praca w niedziele, święta i dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz zasady jej rekompensowania.

11. Zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy.

12. Rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek i bez wniosku pracownika – przykłady i ćwiczenia.

13. Diety pracownicze. Zmiany dotyczące wypłacania należności z tytułu podróży służbowych – dotyczy kierowców.

14. Jak ustalamy czas pracy pracowników przebywających w podróży służbowej – ćwiczenia.

15. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia w zakresie omawianych tematów.

16. Indywidualne konsultacje.

 

Szczegóły

Data:
16 listopada 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum