Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

PRAWO PRACY PRACODAWCY SAMORZĄDOWEGO – OD NAWIĄZANIA DO ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY – PRAKTYCZNE WARSZTATY

16 października 2017 @ 10:00 - 17 października 2017 @ 15:00

| 590 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 549 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cel szkolenia: Program szkolenia obejmuje zagadnienia, które mają praktyczne znaczenie dla Pracowników Działów Kadr Pracodawców samorządowych, pracujących w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Szkolenie to praktyczne warsztaty w zakresie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, jak również z jego rozwiązaniem.

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych, od których wymaga się znajomości ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Prowadzący:  Pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

 

Program szkolenia:

 

Zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy

 1. Definicja pracownika i pracodawcy samorządowego – praktyczne problemy – orzecznictwo sądowe w tym zakresie
 2. Podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym – ustawa o pracownikach samorządowych
 3. Stosowanie przez pracodawcę samorządowego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie minimalnej stawki godzinowej dla przyjmującego zlecenie, wykonującego usługi – 13 zł za godzinę
 4. Umowa o pracę i rodzaje umów, które mogą być zawarte przez pracownika i pracodawcę samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – praktyczne problemy z określaniem dat w umowie o pracę oraz wyborem rodzaju umowy o pracę.
 5. Prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy – podstawy prawne i planowane zmiany przepisów prawa w tym zakresie
 6. Dane, których można żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie – wybrane wyjaśnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych w tym zakresie.
 7. Jakich dokumentów nie można przechowywać w aktach osobowych ze względu na przepisy gwarantujące ochronę danych osobowych pracownika?
 8. Jak należy archiwizować dokumenty doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
 9. Badania profilaktyczne osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników, procedura odwołania od orzeczenia lekarskiego.
 10. Lista obecności jako dokument dotyczący potwierdzania obecności w pracy – obowiązek jej posiadania oraz wyjaśnienia GIODO w zakresie sposobu prowadzenia takiej listy.
 11. Nabór na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze – praktyczne problemy – możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym, Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze, preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu, termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy, powołanie komisji przeprowadzającej nabór. Skład komisji – problemy praktyczne, przebieg naboru, dobór osoby do zatrudnienia. Charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie, informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji, nierozstrzygnięcie naboru, czy można unieważnić nabór.

 

Zagadnienia związane ze zmianą oraz rozwiązaniem stosunku pracy

 

 1. Tryby zmiany i rozwiązywania stosunku pracy.
 2. Skuteczne składanie oświadczenia woli w zakresie zmiany i rozwiązania stosunku pracy.
 3. Okres i termin wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę oraz wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę – orzecznictwo sądowe i wyjaśnienia organów w tym zakresie.
 4. Wymogi formalne pism rozwijających stosunek pracy.
 5. Jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas zastępstwa?
 6. Ogólna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę – rozwiązanie umowy z pracownikiem skazanym (art. 6a uops) oraz pracownikiem, który otrzymał ponowną negatywną ocenę (art. 27 uops).
 7. Zasady wydawania świadectw pracy.
 8. Treść́ świadectwa pracy – zagadnienia wybrane, praktyczne problemy – zmiana przepisów prawa w 2017 r. tym zakresie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 października 2017 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 

Cena: 590 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 549 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Start:
16 października 2017 @ 10:00
Koniec:
17 października 2017 @ 15:00
Koszt:
590 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 549 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum