Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH Z ZAKRESU CZASU PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INSTYTUCJACH KULTURY. ROZLICZANIE URLOPÓW PRACOWNICZYCH

2018 Kwiecień 17 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia cena 339 zł netto.Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Szkolenie realizowane na podstawie studium przypadków – kazusów rozwiązywanych w trakcie szkolenia przez uczestników.

 

Cele ze szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie  rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych. Nabycie umiejętności korzystania  z różnych rozwiązań i instytucji w  prawie pracy.

 

Korzyści szkolenia:

 • nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne)
 • zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP)
 • wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców
 • uzyskanie wiedzy w zakresie projektowanych i wprowadzonych zmian przepisów prawa pracy,
 • możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

 Adresaci szkoleniaSekretarze, pracownicy działów kadr, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury i innych instytucji publicznych,  pracodawcy i pracownicy działów kadr sektora prywatnego.

 Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. projekt UE „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP” (2005) – PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy, Seminarium „Polityka Społeczna. Zatrudnienie w UE” – Biuro Wymiany Informacji TAIEX (2004), Seminarium „Młodzi na start: szkoła – studia – praca” Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku (2006),Projekt GENDER INDEX – wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP (2006). Nauczyciel przedmiotów: prawoznawstwo, prawna ochrona pracy w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w Gdańsku (Oświata –Lingwista NCE sp. z o.o. w Gdańsku), wykładowca przedmiotów na studiach podyplomowych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (2005/2006) oraz Politechnice Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii(2010-2014).

 

Program szkolenia:

 1. Czas pracy
 • Pojęcie czasu pracy: normy , rozkłady , systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa.
 • Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
 • Podstawowy i równoważny system czasu pracy
 • Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie . Ewidencja czasu pracy.
 • Praca w nocy oraz w niedziele i święta
 • Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy
 • Rozliczanie czasu pracy niektórych grup zawodowych ( kierowcy, służba zdrowia, niepełnosprawni, pracownicy samorządowi, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele itp.)
 • Zadaniowy system czasu pracy.
 • Czas pracy kadry kierowniczej
 • Czas pracy w podróży służbowej
 • Skutki naruszania przepisów o czasie pracy

2.Urlopy pracownicze

Urlop wypoczynkowy

 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego – prawo do pierwszego i kolejnych urlopów
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego – okresy uwzględniane przy ustalaniu wymiaru
 • Urlop proporcjonalny (  w stosunku do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia)
 • Zasady wykorzystywania urlopów przez pracowników – wnioski i plan urlopów
 • Urlopy zaległe. Przesunięcie terminu urlopu i jego przerwanie . Odwołanie z urlopu.
 • Urlop w czasie wypowiedzenia
 • Urlop na żądanie
 • Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski

Urlopy szkoleniowe

Urlopy bezpłatne

 • Inne urlopy i płatne okresy nieświadczenia pracy
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące czasu pracy i urlopów pracowniczych.
 • Sesja pytań uczestników szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 kwietnia  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                          

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

Cena: 355zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Kwiecień 17
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia cena 339 zł netto.Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum