Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

OPŁATA PLANISTYCZNA ORAZ SKUTKI FINANSOWE DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA LUB ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

16 października 2017 @ 10:00 - 15:00

| 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści ze szkolenia: W  trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Z tym zakresem zawodowo stykają się również zarządcy nieruchomościami oraz pośrednicy.

 Prowadzący:  Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka   Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Program szkolenia:

 

1.Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany lub uchwalenia planu :
– w związku z brakiem możliwości korzystania z nieruchomości,
– na skutek obniżenia wartości nieruchomości,
2.Przesłanki warunkujące skuteczne zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych;
3.Analiza prawna pojęć:
– korzystanie  nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem,
– rzeczywista szkoda;
4.Tryb postępowania przy rozpatrywaniu zgłoszonych roszczeń;
5.Zasady określania  wysokości odszkodowania;
6.Terminy zgłaszania roszczeń;
7.Obowiązek gminy dotyczący naliczania opłaty planistycznej;
8.Stawka opłaty planistycznej;
9.Warunki niezbędne do naliczenia opłaty planistycznej;
10.Interpretacja pojęcia „zbycie” nieruchomości w oparciu o aktualne orzecznictwo;
11.Termin w jakim można naliczyć opłatę;
12.Zasady wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty;
13.Ustalenie terminu wniesienia opłaty, rozłożenie opłaty na raty;
14.Możliwość ustalenia opłaty planistycznej na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 października 2017 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
16 października 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum