Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

OPŁATA PLANISTYCZNA ORAZ SKUTKI FINANSOWE DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA LUB ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

17 października 2017 @ 10:00 - 15:00

| 354zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści ze szkolenia: W  trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Z tym zakresem zawodowo stykają się również zarządcy nieruchomościami oraz pośrednicy.

 Prowadzący:  Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka   Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Program szkolenia:

 

 1. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany lub uchwalenia planu :

–  w związku z brakiem możliwości korzystania z nieruchomości,

– na skutek obniżenia wartości nieruchomości,

 1. Przesłanki warunkujące skuteczne zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych;
 2. Analiza prawna pojęć:

– korzystanie  nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem,

– rzeczywista szkoda;

 1. Tryb postępowania przy rozpatrywaniu zgłoszonych roszczeń;
 2. Zasady określania wysokości odszkodowania;
 3. Terminy zgłaszania roszczeń;
 4. Obowiązek gminy dotyczący naliczania opłaty planistycznej;
 5. Stawka opłaty planistycznej;
 6. Warunki niezbędne do naliczenia opłaty planistycznej;
 7. Interpretacja pojęcia „zbycie” nieruchomości w oparciu o aktualne orzecznictwo;
 8. Termin w jakim można naliczyć opłatę;
 9. Zasady wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty;
 10. Ustalenie terminu wniesienia opłaty, rozłożenie opłaty na raty;
 11. Możliwość ustalenia opłaty planistycznej na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 października 2017 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 

Cena: 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
17 października 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
354zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum