Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

ODSZKODOWANIA ZA LOKALE SOCJALNE ORAZ POMIESZCZENIA TYMCZASOWE I ICH REGRES

2018 Luty 19 @ 10:00 - 15:00

| 349 zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cel szkolenia: przedstawienie obowiązków gmin  w zakresie administrowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi przeznaczonymi na realizację wyroków sądowych nakazujących opuszczenie i opróżnienie lokali mieszkalnych, a także naliczania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych. W ramach tej tematyki przedstawione zostaną  również zasady zapłaty przez gminy odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, a także dochodzenia od osób objętych wyrokiem eksmisyjnym, zapłaconego odszkodowania. Szkolenie obejmuje wybrane przepisy prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa podatkowego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Podczas szkolenia uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania :

•    Od kiedy naliczać bezumownemu użytkownikowi, odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny?
•    Czym różni się procedura zapewnienia pomieszczeń tymczasowych od procedury zapewnienia lokali socjalnych?
•    Czy pomieszczenie tymczasowe wyodrębnia z zasobu mieszkaniowego zasobu gminy?
•    Od jakiego terminu istnieje obowiązek gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie
do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego ?
•    Na jakich zasadach można dochodzić regresu zapłaconego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego?

Adresaci szkolenia: zarządcy, administratorzy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracownicy urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi

Prowadzący:  Od 1991 roku pracownik administracji samorządowej odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym. Zarządzał placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Zajmował się między innymi gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym, ustalaniem opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych, w tym także przygotowywaniem różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów.

Program szkolenia:

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE
a.    Obowiązki gminy w zakresie ochrony praw lokatorów,
b.    Definicja mieszkaniowego zasobu gminy,
c.    Zasady wydzielania lokali socjalnych oraz tworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń.
2. BEZUMOWNE ZAJMOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO  
a.    Najem a bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego,
b.    Obowiązki bezumownych użytkowników lokali mieszkalnych,
c.    Ustalanie i ponoszenie opłat za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego,
3. ZAPEWNIENIE LOKALI SOCJALNYCH I POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
a.    Uprawnienia do lokalu socjalnego i ich brak, dla osób objętych wyrokami sądowymi nakazującymi opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego,
b.    Tryb zapewnienia lokali socjalnych przez gminy,
c.    Procedura zapewnienia tymczasowych pomieszczeń,
d.    Kontrola społeczna wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,
e.    Termin rozpoczęcia terminu roszczenia odszkodowania od gminy, z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,
f.  Wypłata odszkodowań przez gminy,
g.  Skutki podatkowe dla osób osób fizycznych i prawnych, z tytułu otrzymanych  odszkodowań.
4. REGRES ZAPŁACONEGO ODSZKODOWANIA ZA NIE DOSTARCZENIE LOKALU SOCJALNEGO I POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO
a.    Zasady regresu
b.    Tryb dochodzenia przez gminę, zapłaconego odszkodowania.
c.    Wzór wniosku o wszczęcie postępowania regresowego,
5. DYSKUSJA

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lutego  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 349 zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 lutego cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Luty 19
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
349 zł netto. Przy zgłoszeniu do 5 lutego cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum