Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

VAT W GMINIE W 2017 R. – CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ

21 listopada 2016 @ 10:00 - 15:00

| 345 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie do obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w w gminie, która musi być wdrożona najpóźniej 1.01.2017 r. Zostanie omówiony wpływ na te scentralizowane rozliczenia VAT w gminach wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 29.09.2015 r. i specustawy o centralizacji obowiązującej od 1.10.2016 r. Omówione zostaną także znaczne ograniczenia w odliczeniach VAT obowiązujące od 1.01.2016 roku. Wykład ma na celu nauczenie właściwych zasad scentralizowanego rozliczania VAT należnego i naliczonego i ich korekt w deklaracji VAT-7 po ww. zmianach.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do całego samorządowego sektora finansów publicznych a dokładnie do wszystkich bez wyjątku gmin, powiatów i województw samorządowych oraz do wszystkich bez wyjątku ich jednostek organizacyjnych, czyli jednostek i zakładów budżetowych. Także do spółek komunalnych.

Prowadząca: Tematyką podatku VAT – głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji – zajmuje się od ponad 22 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (od 5 lipca 1993 r.). Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w JST i ich jednostkach organizacyjnych, tj. m.in. w jednostkach i zakładach budżetowych od 2005 r. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

 1. Praca zawodowa:
 • 2-letnia praca w Urzędzie Skarbowym w Wołominie;
 • 11-letnia praca w Ministerstwie Finansów;
 • 5-letnia praca w Wydawnictwie Podatkowym Gofin;
 1. Jednocześnie od 1995r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje.
 2. Z tematyki podatku VAT pisze i publikuje już od 1994 roku. Ostatnio wydane pozycje książkowe:
 • „Jak przygotować dla gmin cząstkowe deklaracje VAT-7” – wyd. Platforma Edukacyjna;
 • „VAT w gminach 2015” – DIFIN;
 • Odliczenia VAT w gminie w 2016r. – nowe metody” – wyd. Platforma Edukacyjna;
 • VAT od gruntów gminnych” – Platforma Edukacyjna

Program szkolenia:

I. PROCEDURY I INSTRUKCJE CENTRALIZACJI.

1. Procedury wdrażające centralizację VAT w gminie:

 • wydawanie zarządzeń i ich treść
 • zmiana w umowach, fakturach, paragonach fiskalnych danych identyfikacyjnych
 • inne działania
 1. Instrukcje wypełniania cząstkowych rejestrów i cząstkowych deklaracji VAT-7 przez gminne jednostki i zakłady budżetowe, w tym przez:
 • szkoły i przedszkola publiczne
 • jednostki pomocy społecznej
 • pozostałe jednostki

 II. SPECUSTAWA O CENTRALIZACJI – obowiązująca od 1.10.2016 r.

 1. Jakie informacje i komu gmina musi złożyć jeszcze w 2016 r.?
 2. Prawa i obowiązki gmin i ich jednostek przed 1.01.2017 r.
 3. Prawa i obowiązki gmin i ich jednostek po 1.01.2017 r.
 4. Wsteczna centralizacja VAT – czy i kiedy jest konieczna?
 5. Wsteczne korekty VAT naliczonego po centralizacji:
 • jaki wpływ na te korekty ma wyrok TSUE?

6. Zmiana kwalifikowalności VAT

 • dokonanie odliczania VAT i zwrot VAT do UE
 • niedokonanie odliczania VAT i niezwracanie VAT do UE

7. Inne sprawy

 III. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK).

Elektroniczne ewidencje VAT – składanie ich urzędowi skarbowemu w formacie JPK

 • terminy ich składania
 • zasady ich składania
 • aktualne stanowisko ministra finansów o JPK
 • inne

 IV. PREWSKAŹNIKI – NOWE METODY ODLICZEŃ VAT.

 1. Nowe roczne prewskaźniki odliczeń– obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku
 2. Rodzaje urzędowych prewskaźników:
 • ustawowe – przychodowy, powierzchniowy, czasowy, kadrowy
 • z rozporz. MF – przychodowe – odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej gminy
 1. Ogólne koszty funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych gminy – odliczenia VAT z użyciem prewskaźników
 2. Kiedy można odliczać VAT bez użycia prewskaźników?

 V. RÓŻNE INNE SPRAWY DOT. VAT W GMINIE

 1. Najem nieruchomości
 • stawki VAT od czynszu najmu
 • stawki VAT od kosztów dodatkowych (np. mediów)
 • moment deklarowania VAT należnego od czynszu najmu
 • bezumowny najem
 • nieodpłatne oddanie nieruchomości (np. użyczenie)

Odwrotne obciążenie

 • towary, od których VAT płaci nabywca (zał. nr 11 do ustawy o VAT)
 • obowiązki sprzedawcy i nabywcy tych towarów
 • informacja VAT-27 składana przez sprzedawcę tych towarów
 • co to jest „podzielona płatność” i kiedy zostanie wprowadzona?
 1. Przenoszenie kosztów (refakturowanie)
 2. Nieodpłatne świadczenia
 3. Kasy rejestrujące po centralizacji

 V. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Szczegóły

Data:
21 listopada 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum