Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

17 listopada 2016 @ 10:00 - 15:00

| 330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele i korzyści ze szkolenia: zapoznanie adresatów szkolenia z nowym wzorem oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych. Zrozumienie nowego sposobu wypełniania wzoru oferty, skupienie się na planowaniu rezultatów oraz ich umiejętne rozliczanie. Jednocześnie zostaną przedstawione zasadnicze zmiany w umowie, które zmieniają sposób rozliczenia oraz współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi.

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym zajmujących się otwartymi konkursami ofert

Prowadzący: administratywista, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, od 9 lat pracuje w urzędach samorządowych i rządowych, współpracownik Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a obecnie pełnomocnik Burmistrza Raciąża ds. współpracy społeczno-gospodarczej. Prowadził wiele szkoleń z Modelu Współpracy oraz Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego, tworzenia partnerstw, działania samorządów, szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Od 17 lat w sektorze pozarządowym, gdzie wpierw zarządzał własną organizacją, która prowadziła świetlice dla dzieci w Warszawie, obecnie związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją KSK i Federacją Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu”. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki.. Brał udział w pracach sejmowych nad nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Oferta realizacji zadania publicznego

 • aspekty formalne wypełniania oferty,
 • logika konstruowania oferty
 • rezultaty, mierniki – jak organizacja powinna to planować?
 • tworzenie kosztorysu do oferty
 • załączniki do oferty
 • ocena merytoryczna i formalna

II.Umowa

 • umowa jako ramowy wzór
 • przekładanie kosztorysu do oferty
 • możliwe przesunięcia środków
 • prawo zamówień publicznych
 • udowadnianie rezultatów
 • ochrona danych osobowych

III. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

 • merytoryczne podsumowanie
 • rezultaty, jako główna część sprawozdania
 • rozliczenie faktur
 • potwierdzenie rezultatów
 • rozliczanie wkładów własnych
 • kontrola realizacji zadania publicznego

Szczegóły

Data:
17 listopada 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum