Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

NAJNOWSZA ZMIANA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – ZMIANY W PRAWIE MIEJSCOWYM I W WYDAWANIU ZEZWOLEŃ.

2018 Marzec 28 @ 10:00 - 15:00

| 359zł netto. Przy zgłoszeniu do 15 marca cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

JAK SKUTECZNIE WYEGZEKWOWAĆ PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ I RATĘ OPŁATY DO 31 STYCZNIA 2018 ROKU. WYDAWANIE, WYGASZANIE I COFANIE WSZELKICH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W PIGUŁCE – DLA POCZĄTKUJĄCYCH I DLA ZAAWANSOWANYCH, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI KPA. AKTUALNE ZASADY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE W 2018 ROKU .

 

Adresaci szkolenia: Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

 

Prowadzący:  Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie urzędów gminnych prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.


Program szkolenia:

1.Założenia nowelizacji ustawy – prawidłowe ich zastosowanie w praktyce :
-Nowe obowiązki i uprawnienia rady gminy w zakresie treści uchwał w o liczbie zezwoleń alkoholowych (dzielnice, sołectwa), godzinach sprzedaży alkoholu i spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych .
-Zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych – skutki dla funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu.
-Nowe kryteria wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
-Zmiany w zakresie sprzedaży alkoholu na imprezach masowych – jak wydać zezwolenie,

2.Realizacja obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2017:
-kto musi złożyć oświadczenie i za jakie zezwolenia,
-prawidłowa forma i treść dokumentu, pouczenie,
-kwestia ochrony prawnej danych zawartych w oświadczeniu – tajemnica przedsiębiorstwa ,
-czy można składać korekty oświadczeń,
-kwestia dodatkowych dokumentów dołączanych do oświadczenia- prawo czy obowiązek.

3.Termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2018:
-obowiązki organu – polityka informacyjna,
-brak opłaty raty w terminie – kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, kwestia naliczania 30 %,
-rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży- jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.

4. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku :
-wszczęcie i przebieg postępowania,
-jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia ,
-prawidłowe ustalenie okresu karencji,

5. Jak prawidłowo zastosować nowe przepisy KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
-zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku ,
-nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
-doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia .
-instytucja „posiedzenia w trybie współdziałania”,
-rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o odebraniu uprawnienia ,
-obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw,
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,
-istota i procedura rozpoznania ponaglenia;
-ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania ,
-kiedy należy przeprowadzić postępowanie opiniujące przed komisją ,
-zezwolenia jednorazowe i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe
-decyzja czy zezwolenie –prawidłowa nazwa i treść aktu- nowe pouczenie ,
-jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.

6.Nowa instytucja – zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
-termin i forma zrzeczenia się ,
-stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
-skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
-wykonalność a ostateczność decyzji .

7. Nowe obowiązki organu kontrolnego od 1 stycznia 2017 r przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców :
-analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
-nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
-okazanie książki kontroli ,
-zakaz ponownej kontroli,
-skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego
-ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia – możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli,
-tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
-metody i zakres badania dokumentów finansowych- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .

8. Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
-kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń alkoholowych i które informacje trzeba udostępniać,
-istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
-terminy załatwienia wniosku i procedura organu,
-kwestia udostępniania informacji w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 marca   2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 359 zł netto. Przy zgłoszeniu do 15 marca cena 345 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

 

Szczegóły

Data:
2018 Marzec 28
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
359zł netto. Przy zgłoszeniu do 15 marca cena 345 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum