Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE WERYFIKACJI WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS W PERSPEKTYWIE 2014-2020 – NOWOŚCI 2018

2018 Maj 21 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści szkolenia: Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie 2014-2020 w kontekście weryfikacji wniosków o płatność. Cel zostanie osiągnięty dzięki wykładowo-warsztatowej  formie zajęć (warsztaty, kazusy, przykłady, prezentacje, dyskusja) z wykorzystaniem flipcharta – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z praktyką wdrażania EFS w perspektywie 2014-2020. Analizie poddane zostaną  wszystkie konkretne przypadki, kazusy/ problemy występujące podczas weryfikacji wniosków o płatność zgłoszone przez uczestników i dodatkowo wybrane kazusy wynikające z ponad 10-letniej praktyki trenera. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint.

 

Adresaci szkoleniasamorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne, instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

 

Prowadzący:  Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP.

Program szkolenia:

 

1.Uproszczone metody rozliczania

-Stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe w kontekście weryfikacji wniosków o płatność

2.Koszty personelu

-Koszty personelu (weryfikacja pochodnych od wynagrodzeń na podstawie m.in. listy płac, deklaracji ZUS DRA, itp.) w kontekście weryfikacji wniosków o płatność

3.Środki trwałe

-Specyfikacja środków trwałych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu i środków trwałych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, crossfinancing w kontekście weryfikacji wniosków o płatność

4.Wkład własny

-Wkład własny pieniężny i niepieniężny w kontekście weryfikacji wniosków o płatność

5.Dokumenty źródłowe do pogłębionej analizy wniosków o płatność

-Weryfikacja dokumentów źródłowych w ramach pogłębionej analizy wniosków o płatność z uwzględnieniem dokumentów źródłowych potwierdzających m.in. kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu, wydatków dot. zamówień powyżej 20 000 PLN, wydatków na środki trwałe wydatków na cross-financing oraz dokumentów źródłowych potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu wykazanych we wniosku o płatność

6.Uczestnicy/personel

7.Zamówienia publiczne/konkurencyjność

-Zakładka Zamówienia publiczne we wniosku o płatność (zasady prawidłowego wypełniania, sposób weryfikacji) w kontekście weryfikacji wniosków o płatność

8.Mechanizm racjonalnych usprawnień

-Mechanizmu racjonalnych usprawnień (katalog wydatków kwalifikowalnych, sposób wprowadzanie do projektu, zasady rozliczania oraz weryfikacja w kontekście weryfikacji wniosków o płatność).

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

 

Miejsce szkolenia: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3

 Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
2018 Maj 21
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 7 maja cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska
+ Google Map

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum