Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

KONTROLA WOJEWODY W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEKSZTAŁCANIA I NISZCZENIA WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. SPRAWDZANE ZAGADNIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

2018 Marzec 16 @ 10:00 - 15:00

| 355zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 marca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cel szkolenia:

  • nabycie/zweryfikowanie wiedzy w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
  • poznanie najistotniejszych oraz najczęściej stwierdzanych w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyn ich wystąpienia,
  • poznanie dobrych praktyk oraz mechanizmów przyczyniających się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań,
  • nabycie umiejętności przydatnych w trakcie postępowania kontrolnego wojewody.

Korzyści ze szkolenia:  

  • uniknięcie błędów popełnionych przez innych pracowników zajmujących się CEIDG,
  • zwiększenie szans na pozytywne wyniki ewentualnej kontroli wojewody,
  • zyskanie pewności siebie w realizacji zadań oraz w trakcie kontroli,
  • ułatwienie sobie pracy.

Adresaci szkolenia: pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces.

 

Prowadzący: magister administracji, doświadczony praktyk – kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru będącego przedmiotem szkolenia.

 

Program szkolenia:

 

I.    Wstęp (krótkie przedstawienie się wykładowcy, określenie celu szkolenia, przedstawienie planu spotkania, ustalenie kwestii organizacyjnych – przerwy, zadawanie pytań i forma odpowiedzi).
II.    Zagadnienia sprawdzane i oceniane przez kontrolerów – program kontroli.
1.    Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.
2.    Przyjmowanie, przekształcanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG:
a.    formy składania wniosków,
b.    potwierdzanie przyjęcia wniosków,
c.    poprawność wniosków (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1),
d.    weryfikacja poprawności wniosków, braki formalne, wzywanie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku (rozwiązanie z wykładowcą kazusa oraz sporządzenie wezwania),
e.    przekształcanie wniosków na formę elektroniczną,
f.    ponowne przekształcanie wniosku, w przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku,
g.    terminowość przesyłania wniosków do systemu CEIDG.
III.    Najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia. Omówienie oraz dyskusja.
IV.    Praktyczne wskazówki dotyczące kontroli wojewody:
1)    czynniki wpływające na zakwalifikowanie jednostki do kontroli (kontrole planowane i doraźne),
2)    przygotowanie się do kontroli (zawiadomienie o kontroli, kompletowanie dokumentacji, sporządzanie zestawień, udzielanie informacji przedkontrolnych na żądanie organu kontroli);
3)    przebieg kontroli (rozpoczęcie czynności kontrolnych, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolera, sposób postępowania w zakresie realizacji żądań kontrolera, składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień);
4)    korzystanie ze środków odwoławczych (przedmiot zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz tryb ich składania);
5)    realizacja zaleceń pokontrolnych (sposoby wzmocnienia kontroli funkcjonalnej). Dobre praktyki oraz mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań. Omówienie i dyskusja.
V.    Zakończenie (podsumowanie, ewentualne pytania i wnioski, ankieta satysfakcji uczestników, podziękowanie za udział w szkoleniu.)

 


Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 marca  2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 marca cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
2018 Marzec 16
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 marca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum