Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

KONKURENCYJNE PONOSZENIE WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W PRAKTYCE

2018 Styczeń 15 @ 10:00 - 15:00

| 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 stycznia 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cel szkolenia: Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami konkurencyjnego ponoszenia wydatków w okresie 2014-2020 w projektach.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:

  • Znajomość podstaw prawnych konkurencyjnego ponoszenia wydatków
  • Znajomość rodzajów stosowanych procedur
  • Znajomość progów wartości zamówień
  • Umiejętność stosowania zasady konkurencyjności
  • Umiejętność korzystania z Bazy Konkurencyjności
  • Umiejętność ponoszenia wydatków w sposób konkurencyjny

Adresaci szkolenia: Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie środków

Prowadzący:  Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 19 letnie doświadczenie trenerskie. Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Trener na szkoleniach horyzontalnych „Wdrażanie funduszy europejskich w latach 2007-2013” dla pracowników wszystkich Instytucji Pośredniczących realizowanych na zlecenie MRR, prowadził szereg szkoleń i warsztatów dla członów Komisji Oceny Projektów oraz dla przedstawicieli Instytucji Pośredniczących dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego na zlecenie MRR, trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia:

1             Podstawy prawne konkurencyjnego ponoszenia wydatków w latach 2014-2020-  ustawa o finansach publicznych

–     ustawa wdrożeniowa na lata 2014-2020

–     wytyczne horyzontalne

–     wytyczne programowe

–     umowa o dofinansowanie projektu

2             Wydatki ponoszone w ramach projektów – przejrzystość, racjonalność i efektywność wydatków

–     progi wartości zamówień w ramach projektów

–     rodzaje stosowanych procedur

–     wyłączenia stosowania procedur

–     szacowanie wartości zamówienia

3             Zasada konkurencyjności – beneficjenci zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności

–     wyłączenia podmiotów powiązanych

–     opis przedmiotu zamówienia

–     warunki udziału w postępowaniu

–     kryteria oceny ofert

–     przebieg procedury zasady konkurencyjności

–     protokół postępowania

4             Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

–     upublicznienie zapytania

–     udokumentowanie postępowania

–     procedura zamówień poniżej 20 000 zł

5             Baza Konkurencyjności  – upublicznienie zapytania

–     obowiązek używania Bazy Konkurencyjności

–     zasady zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 stycznia cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Styczeń 15
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
354 zł netto. Przy zgłoszeniu do 2 stycznia 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum