Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

JĘZYK URZĘDOWY – POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA I KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTÓW URZĘDOWYCH

2018 Kwiecień 10 @ 10:00 - 15:00

| 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 27 marca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych.

Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu
z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej – prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 

Cele i korzyści szkolenia: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.

 

Adresaci szkolenia Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

 

Prowadzący: osoba z wiedzą i wieloletnią praktyką trenerską oraz doświadczeniem redakcyjnym. Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika”  i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych. Zajmuje się także opracowywaniem nowatorskich rozwiązań edukacyjnych opartych na najnowszych odkryciach psychologii    i neurobiologii. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji urzędowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji i biznesie, komunikacji medialnej, języka polskiego dla obcokrajowców. Zajęcia dydaktyczne przeprowadziła m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady RP w Paryżu, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Zakres merytoryczny, harmonogram zajęć oraz szczegóły związane z logistyką są wynikiem konsultacji ze Zleceniodawcą.

 

Program szkolenia:

 

Szkolenie jest jednodniowe. Składa się z 3 modułów  (ze wprowadzeniem teoretycznym i warsztatami w każdym z obszarów):

 1. Poprawność gramatyczna i ortograficzno-interpunkcyjna
 2. Poprawność leksykalno-stylistyczna (cechy stylu komunikatywnego)
 3. Etykieta językowa w urzędzie

 

Moduł 1. – poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjną

 • Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
 • Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy)
 • i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń oraz najważniejsze problemy ortografii urzędowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 • Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
 • Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 • Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 • Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

                        

 Moduł 2. – poprawność leksykalno-stylistyczna

 • Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 • Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 • Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 • Spójność i kompozycja tekstu.
 • Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
 • Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).

 

  Moduł 3. – etykieta językowa w urzędzie

 • Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe, okolicznościowe, informacje) – struktura, budowa standaryzacja  tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety (savoir-vivre w Internecie).
 • Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
 • Zagadnienia problemowe – analiza sytuacji, które ze względów etykietalnych mogą sprawić kłopot.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 kwietnia 2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 27 marca cena 339 zł netto.

 Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
2018 Kwiecień 10
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 27 marca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum