Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

INWENTARYZACJA 2016 W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28 listopada 2016 @ 10:00 - 15:00

| 330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat aktualnych wymogów prawnych dotyczących inwentaryzacji (terminy, metody, częstotliwość, dokumentacja), oraz  umiejętności poprawnego przygotowania, przeprowadzenia, rozliczenia, udokumentowania oraz ujęcia jej skutków w ewidencji księgowo – sprawozdawczej.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki szkoleniu uczestnicy ugruntują wiedzę w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych,  oraz etapów i terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych. Otrzymają przykładowe zarządzenia, instrukcje, zestawienia, powierzenia, harmonogramy, protokoły i inne niezbędne dokumenty związane z inwentaryzacją w jst. Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz poznanie metod ich zapobiegania.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kierowników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych jst oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych w zakresie inwentaryzowania i gospodarowania składnikami majątkowymi w jednostce.

Prowadzący: Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów (publikacji m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni. Podczas szkolenia przekazuje praktyczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy.      

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne, regulujące kwestię inwentaryzacji, w tym omówienie zmian wprowadzonych w 2016 r. w obszarze gospodarowania składnikami majątkowymi.
 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.
 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
 • Spis z natury;
 • Uzgadnianie sald;
 • Weryfikacja sald – przykładowy wzór;
 1. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 2. Rodzaje inwentaryzacji – pełna, ciągła, kontrolna oraz zdawczo – odbiorcza.
 3. Wymóg porównania z zasobem nieruchomości.
 4. Organizacja inwentaryzacji:
 • ustalenie harmonogramu prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji;
 • szkolenie członków komisji i zespołów spisowych;
 • zadania przewodniczącego komisji;
 • zadania komisji inwentaryzacyjnej;
 • zadania zespołu spisowego;
 1. Sposób dokumentowania i rozliczania inwentaryzacji.
 2. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych oraz dokonywanie kompensat.
 3. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 • plan inwentaryzacji;
 • zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
 • arkusz spisu z natury;
 • protokół inwentaryzacji kasy;
 • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją i po jej zakończeniu;
 • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po rozliczeniu inwentaryzacji;
 • sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej;
 • decyzja poinwentaryzacyjna;
 • inne wzory dokumentów inwentaryzacyjnych;
 1. Odpowiedzialność, jaka ciąży na kierowniku jednostki, głównym księgowym oraz na pracownikach merytorycznych, za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, w tym odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 2. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 3. Dyskusja
 4. Indywidualne konsultacje.

Szczegóły

Data:
28 listopada 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn, 10-516 Polska

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum