Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • This wydarzenie has passed.

EKWIWALENT PIENIĘŻNY DLA CZŁONKÓW OSP – ZASADY FINANSOWANIA, WZORY PISM, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW I ADMINISTRACJI

17 października 2017 @ 10:00 - 15:00

| 345 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Rejestracja wyłączona na to szkolenie

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści szkolenia: Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, najnowszym orzecznictwem sądów i administracji, komentarzami do rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Adresaci szkolenia:

– pracownicy samorządowi obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne

– komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP

– pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych

– członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych

– strażacy Państwowej Straży Pożarnej

– prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej

– wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej

Prowadzący:  doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną „LexKała” oraz Portal prawa ochrony przeciwpożarowej „LexFire.pl”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP, sekretarz ochotniczej straży pożarnej, stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, b. asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej, ekspert z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej w serwisie EkspertBeck.pl, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2009), autor ponad trzystu publikacji naukowych, popularnonaukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), cywilnego, europejskiego, w tym książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2 Gdańsk 2012, oraz Gdańsk 2014, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015, Publikuje na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego”, www.Remiza.com.pl, wydawnictw CH BECK.

Program szkolenia:

1. Ekwiwalent a inne źródła finansowania OSP
2. Charakter prawny ekwiwalentu, ekwiwalent jako równoważnik
3. Przesłanki wypłaty ekwiwalentu
4. Wysokość ekwiwalentu i różnicowanie jego stawek
5. Osoby uprawnione do ekwiwalentu
6. Tryb wypłaty ekwiwalentu
6.1. Uchwała rady gminy(moc wsteczna, obowiązek wydania itd.)
6.2. Zarządzenie wójta
7. Roszczenia o wypłatę ekwiwalentu
7.1. Skargi do sądów administracyjnych
7.2. Powództwa do sądów powszechnych
7.3. Nadzór nad organami gminy
8. Przedawnienie roszczeń z ekwiwalentu
9. Odsetki od ekwiwalentu
10. Podatek od ekwiwalentu
11. Ekwiwalent a zasiłek chorobowy
12. Ekwiwalent a urlop w pracy
13. Ekwiwalent a działalność gospodarcza i działalność rolnicza
14. Ekwiwalent a zasiłek dla bezrobotnych
15. Ekwiwalent a wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o dzieło
16. Zrzeczenie się ekwiwalentu, (przelewy na konto, pełnomocnictwo do odbioru)
17. Obliczanie czasu działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych
18. Ekwiwalent a przypadki szczególne (fałszywe alarmy, brak prawa do udziału w działaniach ratowniczych, dojazd do remizy, gotowość bojowa)
19. Ekwiwalent za czynności OSP inne niż działania ratownicze i szkolenia pożarnicze (imprezy masowe, prace porządkowe itd.)
20. Ekwiwalent za ćwiczenia i zawody
21. Ekwiwalent za działania ratownicze poza terenem działania OSP
22. Ekwiwalent w ujęciu historycznym

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 października 2017 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 349 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto.

 

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Szczegóły

Data:
17 października 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345 zł netto. Przy zgłoszeniu do 3 października cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
+ Google Map
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum