Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA I PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZWIĄZANYCH ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU

2018 Kwiecień 23 @ 10:00 - 15:00

| 355zł netto. Przy zgłoszeniu do 9 marca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zapisz się na szkolenie

Tribe Loading Animation Image

Pobierz pełną ofertę szkolenia oraz kartę zgłoszenia

Cele i korzyści szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane  ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego przygotowywania harmonogramów czasu pracy dla pracowników w różnych systemach czasu pracy. Nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

 

Adresaci szkolenia wszyscy odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, osoby zatrudnione w działach personalnych lub aspirujące do tej pracy, jak również pracodawcy oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.

 

Prowadzący: trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

Program szkolenia:

 1. Akta osobowe:
  – Obowiązek prowadzenia akt osobowych
  – Zakres akt osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem – uwagi ogólne.
  – Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  – Zasady przechowywania akt osobowych pracowników
  – Skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej – orzecznictwo sądowe
 2. Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
  – Prawo pracodawcy do informacji o kandydacie na pracownika – jakich informacji pracodawca może domagać się od pracownika, jak wyegzekwować obowiązek dostarczenia dokumentów
  – Rodzaje dokumentów
 3. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy:
  – Treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika
  – Aneksy do umowy o pracę
  – Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
  – Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika
  – Umowa o zakazie konkurencji

 

 1. Zmiana warunków pracy i płacy:
  – Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
  – Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające
  – Zmiana regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego a wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 2. Ewidencja czasu pracy:
  – Harmonogram czasu pracy
  – Jak tworzyć i prowadzić ewidencję czasu pracy
  – Ewidencja pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy oraz pracownika zarządzającego
  – Zasady przechowywania dokumentacji czasu pracy pracownika
 3. Rozwiązywanie umów o pracę:
  – Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
  – Treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
  – Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
  – Bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
  – Konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
 4. Świadectwo pracy:
  – Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
  – Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
  – Sprostowanie świadectwa pracy
 5. Zmiany wprowadzone ustawa z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

 

 1. Archiwizacja dokumentacji. 
 2. Udostępnianie dokumentów pracownikowi i osobom trzecim np. radnym instytucjom kontroli.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 kwietnia 2018 r. fax: (85) 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

                                           

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Choroszczańska 31 (w pobliżu dworca PKP)

 

Cena: 355 zł netto. Przy zgłoszeniu do 9 kwietnia cena 339 zł netto.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch  i serwis kawowy. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

 

Szczegóły

Data:
2018 Kwiecień 23
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł netto. Przy zgłoszeniu do 9 marca cena 339 zł netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum