Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • This wydarzenie has passed.

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – PRZEBIEG POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

18 listopada 2016 @ 10:00 - 15:00

| 330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Pobierz pełną ofertę szkolenia

Cele i korzyści ze szkolenia: Przedstawienie teorii i praktyki prowadzenia procedur ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od wniosku do decyzji w świetle nowych regulacji prawnych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do urzędników (w szczególności gmin i starostw powiatowych) zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Pożądany jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko).

Prowadzący:  mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

Program szkolenia:

 1. Organy wydające decyzje środowiskowe.
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta;
 • starosta;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 • inne organy;
 1. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowych.
 • I grupa;
 • II grupa;
 1. Przebieg postępowania dot. uzyskania decyzji środowiskowej.
 • etapy analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko – screening i scoping;
 • wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w tym wymagane załączniki – weryfikacja kompletności;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia;
 • strony postępowania;
 • opinie organów współuczestniczących w postępowaniu;
 • zakończenie postępowania na etapie screeningu i przygotowanie projektu decyzji środowiskowej;
 • nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko;
 • udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ;
 • wydanie decyzji środowiskowej;
 • obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania;
 1. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej.
 1. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 1. Najnowsze zmiany dotyczące wymagające uwzględnienia w procedurze OOŚ – ocena wpływu na krajobraz oraz odnosząca się do zmian klimatu.
 1. Planowane zmiany w procedurze OOŚ wynikające z ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1936).
 2. Indywidualne konsultacje

Szczegóły

Data:
18 listopada 2016
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
330 NETTO Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. Rabat: 10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31 A
Białystok , 15-732
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
Telefon:
85 732 17 88 lub 85 732 17 55
Email:
Strona internetowa:
www.frdl.bialystok.pl
www.scriptsell.net

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum