Galeria zdjęć
     
  Referencje
 

 

 

Doradztwo


Województwo Podlaskie, utworzone w styczniu 1999 roku po reformie administracyjnej kraju, jest jednym z najbardziej zaniedbanych regionów w Polsce. Jest to konsekwencją polityki rozwoju gospodarczego prowadzonej w ubiegłych dziesięcioleciach, która doprowadziła do tego, że do tej części Polski przylgnęło negatywne określenie "ściana wschodnia". W 1998 roku Podlaskie Centrum postawiło sobie za nadrzędny cel wsparcie działań samorządów zmierzających przede wszystkim do :

 • identyfikacji podstawowych problemów lokalnych zbiorowości
 • analizy uwarunkowań determinujących szanse rozwoju lokalnego
 • opracowanie, we współpracy z lokalną społecznością, strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Objęcie naszego kraju możliwością korzystania ze środków Unii Europejskiej stwarza konieczność przygotowania wniosków według standardów unijnych. Nasze Centrum oferuje samorządom fachową pomoc w należytym opracowaniu aplikacji zarówno w zakresie inwestycji komunalnych, jak i projektów dotyczących sfery społecznej.
Korzystając z własnego doświadczenia oraz szerokiego grona ekspertów i doradców współpracujących z Fundacją pomagamy w przygotowaniu:

 • Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii
 •  Strategii Rozwoju Gminy / Powiatu
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Wieloletnich Planów Inwestycyjnych
 • Studiów Wykonalności Inwestycji
 • Projektów "miękkich"
 • Projektów badawczych / badania opinii publicznej
 • Strategii Promocji Gminy lub Powiatu
 • Planów Rozwoju Lokalnego
 • Planów Odnowy Miejscowości
 • Lokalnych Programów Rewitalizacji

Nasze dotychczasowe doświadczenie to opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla powiatu hajnowskiego i 13 podlaskich gmin:

1. MIASTO I GMINA SOKÓŁKA
2. GMINA BIAŁOWIEŻA
3. GMINA CZEREMCHA
4. GMINA CZYŻE
5. GMINA DUBICZE CERKIEWNE
6. GMINA HAJNÓWKA
7. GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
8. MIASTO I GMINA KLESZCZELE
9. GMINA NAREW
10. GMINA NAREWKA
11. GMINA GRÓDEK
12. GMINA KRYPNO
13. GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta konsultingową

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]