Dialog Gminny

 

 

Szanowni Państwo

w czerwcu 2011 r. ukazał się ostatni numer Dialogu Gminnego. Od  września 2011 r. zaprzestajemy wydawania Naszego czasopisma. Szczegółowe informacje o ofercie szkoleniowej i doradczej, realizowanych projektach, a także o ważnych wydarzeniach w środowisku Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczamy systematycznie na stronach internetowych Podlaskiego Centrum www.frdl.bialystok.pl oraz FRDL www.frdl.org.pl  . Zachęcamy do ich lektury.

                                                Zespół Podlaskiego Centrum FRDL

 

Bezpłatny kwartalnik „Dialog Gminny” wydawany był w nakładzie około 450 egz. przez Podlaskie Centrum FRDL w Białymstoku, w objętości 8 kolumn formatu A5 (okresowo stron jest 6 lub w wydaniach specjalnych – 12). Docierał regularnie za pośrednictwem poczty do wszystkich samorządów gminnych, miejskich i powiatowych województwa podlaskiego oraz do bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Książnicy Podlaskiej i biblioteki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

Problematyka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej każdorazowo znajdowała odzwierciedlenie na łamach „DG”. W tym zakresie pismo służyło doinformowaniu i integracji społeczności akademickiej. Ułatwiała także przekazanie ofert i atrakcyjniejszych migawek z życia uczelni potencjalnym kandydatom na studia z około 130 miejscowości województwa podlaskiego.

Trzy ostatnie numery dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej FRDL. Okazjonalnie „DG” kolportowany był także wśród innych odbiorców, np. podczas niektórych kampanii prasowych i fundacyjnych bądź w kręgach osób zainteresowanych zawartością wiodących bloków tematycznych z dziedziny oświaty, kultury, gospodarki, działalności wolontariatu bądź inicjatyw organizacji obywatelskich. Niewielkie ilości egzemplarzy rozprowadzane były na szkoleniach, konferencjach i imprezach organizowanych przez PC FRDL albo takich, w których Zespół Centrum uczestniczył; spełniało to dodatkową funkcję popularyzatorską, zwłaszcza w prezentacji życia organizacji pozarządowych, upowszechnianiu doświadczeń, prezentacji inicjatyw lokalnych, pobudzaniu środowiskowej aktywności.

Czasopismo ukazywało się regularnie, każdorazowo w III dekadzie ostatniego miesiąca kolejnego kwartału. Prace projektowe, przygotowawcze i wydawnicze powierzone red. Andrzejowi Polakowskiemu, rozpoczęte zostały w listopadzie 1996 r. i zaowocowały w I kwartale 1997 r. debiutanckim numerem kolportowanym w nakładzie 800 egzemplarzy. Wydawca miał ambicję, by periodyk był atrakcyjny graficznie i merytorycznie; by pełniąc znacznie ważniejszą rolę, niż okazjonalny biuletyn, wciąż zyskiwał stałych Czytelników.

          Pismo redagowane było we współpracy z wójtami, burmistrzami, urzędnikami, pracownikami samorządowymi, trenerami i liderami organizacji. Publikacje przygotowywane były z udziałem ekspertów oraz w oparciu o ich informacje i opinie. Prócz stałych rubryk i tematów dyskusyjnych, „DG” prezentowało wywiady i argumenty biznesmenów, naukowców, polityków, specjalistów z różnych dziedzin, w tym takich autorytetów jak profesorowie: Jerzy Bralczyk, Zyta Gilowska, Michał Kulesza, Jerzy Regulski, Mirosław Stec, Andrzej Zoll i inni.
 

Dialog Gminny nr 56

Dialog Gminny nr 57

Ostatni numer Dialogu Gminnego

 

 

 

Biuro
 FRDL- Podlaskie Centrum
ul. Ks. Suchowolca 6
15-567 Białystok
tel. 85 732-17-88
     85 732-09-09
fax 85 732-94-84


NAPISZ DO NAS
      
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]